100 คำขอบคุณ


 1. ขอบคุณคุณพ่อกับคุณแม่ผู้ให้กำเนิดฉันที่ทำให้ฉันได้เกิดมาดูโลกใบนี้มีอวัยวะครบ 32 ประการ 
 2. ขอบคุณแม่ คนที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉัน คนที่ฉันรักมากที่สุดในโลก ขอบคุณที่เป็นทุกอย่างในชีวิตของฉัน
 3. ขอบคุณแม่ที่คอยทำกับข้าวให้ฉันทานทุกเช้า และทุกเย็น
 4. ขอบคุณแม่ที่คอยหาเสื้อผ้า รีดเสื้อผ้า ซักเสื้อผ้าให้ฉันตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน
 5. ขอบคุณพ่อที่ทำให้รู้สึกว่าฉันยังมีที่พึ่งที่อบอุ่นที่สุดอยู่เสมอ
 6. ขอบคุณพ่อที่คอยช่วยเหลือฉันยามฉันลำบาก
 7. ขอบคุณพ่อที่คอยตามใจฉัน ซื้อทุกอย่างที่ฉันอยากได้ ถึงแม้ว่าของสิ่งนั้นจะมีราคามาก
 8. ขอบคุณความรักจากพ่อแม่ที่ทำงานหนักทุกวัน หาเลี้ยงดูดิฉันให้มีความสุขและได้มีโอกาสมาเรียนหนังสือในระดับที่สูงขึ้นหาความรู้และประสบการณ์ต่างๆในชีวิต
 9. สิ่งที่ฉันมีความภาคภูมิใจมากที่สุดคือการได้เกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่ที่มีให้กัน  พ่อกับแม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับดิฉันทั้งสองดิฉันขอบคุณที่ได้เกิดมาเจอพ่อกับแม่ที่เป็นคนดี
 10. แม่เป็นผู้หญิงที่มีครบทุกอย่าง ฉันขอบคุณเธอที่ทำให้ฉันเกิดมาเป็นลูกของเธอ
 11. ขอบคุณพี่ชายที่คอยช่วยเหลือฉันตลอด ทั้งในตอนที่มีปํญหา ในตอนที่ฉันกำลังลำบาก
 12. ขอบคุณย่าของฉันที่คอยเลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่ยังเล็ก และตอนนี้ยังคอยเฝ้าดูความสำเร็จในชีวิตของฉันอยู่
 13. ขอบคุณคำดุด่าและคำตักเตือนของย่าในวันนั้นที่ทำให้ฉันสามารถเป็นคนที่มองคนอื่นในทางที่ดีขึ้นได้
 14. ขอบคุณญาติของฉันที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของฉันมาโดยตลอด เป็นญาติที่ดีซึ่งกันและกัน
 15. ขอบคุณครอบครัวของฉันที่เป็นครอบครัวที่ดีคอยสนับสนุนและคอยเป็นกำลังใจที่ดีให้กับฉัน 
 16. ขอบคุณบรรพบุรุษของฉันที่ได้ทิ้งพื้นที่ทำมาหากิน ทำให้ฉันและครอบครัวมีที่ดินเป็นของตนเอง ไม่ได้เช่าของใคร
 17. ขอบคุณที่ได้เกิดมาในครอบครัวที่มีบ้านที่อยู่แล้วมีความสุข แค่มีพ่อแม่และพี่ชาย อาจจะไม่มากนักแต่ฉันก็อบอุ่นเสมอที่ได้อยู่ที่บ้าน
 18. ขอบคุณคุณครูในระดับประถมที่เคยฝึกสอนฉันร้องเพลง จนฉันเกิดความชอบ จนปัจจุบันฉันชอบร้องเพลงฉันฉันกล้าแสดงออกมากในเรื่องนี้
 19. ขอบคุณที่ได้เกิดมาอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าไม้นานาชนิด มีทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีอากาศที่ดี
 20. ขอบคุณในความโชคดีของดิฉันที่ได้อยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ไม่มีเรื่องการจัดกลุ่มมาประท้วงผู้คนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
 21. ขอบคุณที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย เป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ทีความอุดมสมบูรณ์ มีอากาศที่ดีและมีประเพณีที่มีความสวยงามมากมาย
 22. ขอบคุณที่มีศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งทางใจ ซึ่งเป็นศาสนาที่ดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ทำให้ดิฉันเชื่อในเรื่องของการทำความดี กลัวในเรื่องของการทำกรรม คอยเตือนสติดิฉันให้เดินไปในทางที่ดีงาม
 23. ขอบคุณหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ออกมาเผยแพร่อย่างดีในการดำเนินชีวิต ทำให้ทุกคนมีหลักธรรมคำสอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆในการใช้ชีวิต สามารถเป็นสังคมที่มีความสงบเรียบร้อยและน่าอยู่มาจนถึงทุกวันนี้
 24. ขอบคุณความพระทุกองค์ที่คอยสืบทอดหลักธรรมคำสอนที่ดีงามมาจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ฉันเกิดมาเจอผู้คนและอยู่ในสังคมที่มีคนดีๆยังมีอยู่มากในสังคม
 25. ขอบคุณที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9 ท่านเป็นคนที่อยู่ในใจของฉันอยู่เสมอ ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคน เป็นพ่อของแผ่นดินที่ทรงงานมาตลอดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตของพระองค์ ดิฉันจึงมีภูมิใจที่ได้เกิดมาในรัชกาลที่ 9 
 26. ขอบคุณโรงเรียนของฉันที่สอนให้ฉันได้รู้จักกับตัวหนังสือ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีประโยชน์และมีความรู้มากมายในการใช้ชีวิตและเป็นบ้านหลังที่สองของฉันที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียน
 27. ขอบคุณครูที่โรงเรียนที่ให้ประสบการณ์ต่างๆกับฉันตั้งมากมาย ท่านเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองของฉันเลย คอยสอน คอยให้ความรู้ใหม่ๆ คอยชี้แนะในทางที่ถูกต้องและเป็นผู้ที่ทำให้ฉันหาแรงบัลดาลใจในการที่จะเป็นครู
 28. ขอบคุณโรงเรียนแห่งแรกที่สอนฉันในทุกๆเรื่องที่นอกเหนือจากที่พ่อกับแม่สอนการได้เจอกับเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีมากในชีวิตของฉัน ดังนั้นฉันจึงอยากขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างฉันมาโดยตลอด คอยช่วยเหลือดิฉันในยามที่มีปัญหา 
 29. ขอบคุณกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนที่ทำให้ฉันเรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกัน การเสียสละเพื่อคนอื่น การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 30. ขอบคุณเพื่อนๆและและครูในโรงเรียนแห่งแรกของฉันที่เลือกฉันเป็นประธานโรงเรียนซึ่งเป็นตำแหน่งที่ฉันถูกบังคับมาและไม่ได้อยากเป็นเลยก็ตาม แต่ประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้ฉันได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิมว่าต้องทำอย่างไรบ้าง
 31. ขอบคุณเพื่อนในช่วงเวลาระดับประถมที่เป็นบทเรียนให้ฉันเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ดีและไม่ดี
 32. ขอบคุณครูที่สั่งสอนฉันในตอนเด็กให้ฉันได้อ่านออก เขียนได้ 
 33. ขอบคุณหยาดเงื่อแรงงานของพ่อและแม่ที่ทำงานหาเงินส่งฉันเรียนหนังสือมาโดยตลอด
 34. ขอบคุณความจนและความไม่มีในอดีตที่สอนให้เราเป็นคนที่ทำงานเป็น รู้จักค่าของเงินกว่าจะได้มาแต่ละบาท รู้คุณค่าของสิ่งของ สามารถยืนด้วยขาของตนเองได้อย่างมั่นคง ไม่กลัวในเรื่องของความยากลำบาก เป็นคนที่เข็มแข็งและอดทนมากกว่าคนอื่นได้เป็นอย่างดี
 35. ขอบคุณวิชาที่ฉันเคยได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่เด็ก ทำให้ฉันได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายในโรงเรียนของฉัน
 36. ขอบคุณรางวัลที่ฉันเคยได้รับ อาจจะดูน้อยนิดแต่มันทำให้ฉันภาคภูมิใจเสมอที่ฉันคิดถึงมัน
 37. ขอบคุณช่วงเวลาที่ค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆมันทำให้ฉันมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในทุกๆวัน
 38. ขอบคุณพ่อแม่ที่ดิ้นรนเพื่อให้ฉันได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนเด็กคนอื่นๆได้
 39. ขอบคุณพ่อแม่ที่เช่าบ้านหลังไม่ใหญ่มากแต่มีพื้นที่ให้ฉันได้วิ่งเล่นบริเวณบ้านได้อย่างมีความสุข
 40. ขอบคุณที่พ่อแม่ซื้อสุนัขให้ฉันหลายตัว ให้ฉันได้รู้จักการแบ่งปัน การมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมโลก
 41. ขอบคุณเงินทุกบาทที่พ่อแม่หามาเพื่อซื้อชุดนักเรียนตัวใหม่ให้ฉันทุกครั้งที่ฉันเข้าโรงเรียนหรือย้ายโรงเรียน
 42. ขอบคุณแม่การดูแลเอาใจใส่ฉันมาโดยตลอดทาี่ฉันยังเป็นเด็ก แก้ปัญหา คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอ
 43. ขอบคุณโรงเรียนวัดสันทรายมูล โรงเรียนแห่งแรกที่ฉันย้ายมาอยู่เชียงใหม่ ที่สอนให้ฉันรู้เกี่ยวกับด้านงานอาชีพ การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆมากมาย 
 44. ขอบคุณครูชาญที่สอนเรื่องความมีระเบียบวินัยในตัวเอง จนจำได้ถึงทุกวันนี้
 45. ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนในช่วง ป.4 - ป.6 ที่ฉันได้รู้จัก พวกเขาได้สอนอะไรๆหลายๆอย่างให้กับฉันมากมาย และเป็นความทรงจำที่ดี ที่ฉันไม่มีวันลืม
 46. ขอบคุณความพยายามครั้งแรกในการสอบเข้าในระดับมัธยมต้น และสามารถทำมันได้
 47. ขอบคุณโรงเรียนแห่งใหม่ ชีวิตใหม่ สังคมใหม่ ที่ทำให้ฉันได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น
 48. ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่สอนให้ฉันรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรทำหรือไม่ควรทำในช่วงวัยนั้น มันทำให้ฉันเกิดความคิดในเรื่องของการทำดีและการทำชั่วไม่ว่าจะต่อตนเองและต่อผู้อื่น
 49. ขอบคุณเพื่อนที่ดี ที่ทำให้ฉันได้ดำเนินชีวิตไปทางที่ถูกต้อง
 50. ขอบคุณเพื่อนที่ค่อนข้างเกเร ที่ทำให้ฉันได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ก็สนุกดีเหมือนกัน
 51. ขอบคุณรักครั้งแรกที่ทำให้ฉันมีความสุข ทรมาน เจ็บปวด และเป็นความรักที่ทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นได้ทุกวันนี้
 52. ขอบคุณทุกเส้นทางที่ฉันเคยไป เพราะมันทำให้ฉันได้ทดลองทำอะไรใหม่ๆที่ฉันไม่เคยทำ 
 53. ขอบคุณคุณครูที่เคยตี เคยดุ เคยเตือนฉันเวลาฉันทำผิด มันทำให้ฉันปรับตัวและทำให้ตัวเองดีขึ้นได้
 54. ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยอยู่เคียงข้างฉันเสมอเวลาฉันทุกข์ใจ
 55. ขอบคุณเพื่อนที่คอยเอาใจใส่ คอยเตือนฉันเวลาฉันทำผิด
 56. ขอบคุณเพื่อนร่วมห้องที่คอยช่วยเหลือเหลือในเรื่องการทำงาน การเรียน จนทำให้ฉันสำเร็จการศึกษา
 57. ขอบคุณครูสอนชมรมประสานเสียง ที่พาฉันออกงาน ไปขับร้องประสานในหลายๆที่ ทำให้ฉันได้ประสบการณ์การใหม่ในชีวตของฉัน ซึ่งฉันอาจจะได้ทำแบบนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิต
 58. ขอบคุณครูดนตรีที่เคยสอนฉันเล่น สะล้อ ซอ และขลุ่ย มันคือประสบการณ์ที่น้อยคนจะได้เจอกับมัน และมันเป็นที่ฉันขอบคุณครูมาก ฉันเคยเล่นสะล้อได้เก่งที่สุดในชั้นเรียน
 59. ขอบคุณทุกกิจกรรมในโรงเรียนเทพบดินทร์ วิทยา เชียงใหม่ ที่ทำให้ฉันได้เป็นเชียร์หลีดเดอร์ และเป็นครั้งเดียวในชีวิต
 60. ขอบคุณพี่ ม.5 ที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอีกครั้ง ถึงจะเป็นความรักในรูปแบบ ผู้หญิงกับผู้หญิง 
 61. ขอบคุณทุกๆคำอวยพร ดอกไม้ทุกดอก ภาพถ่ายทุกรูปในวันที่ฉันเรียนจบ ตอนนี้มันยังอยู่ในใจฉันเสมอ 
 62. ขอบคุณความพยายามครั้งที่2 ของฉันในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สำเร็จ
 63. ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนฉันในทุกๆ เรื่องที่ฉันทำ ไม่ว่าจะต้องเสียเงินมากน้อยแค่ไหนก็ตาม
 64. ขอบคุณเพื่อนใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยที่ทำให้ฉันเจอประสบการณ์ใหม่ที่ฉันไม่เคยเจอ
 65. ขอบคุณรุ่นพี่ที่จัดกิจกรรมรับน้องให้กับฉันมันทำให้ฉันรู้จักกับเพื่อนๆอีกมากมายในคณะ
 66. ขอบคุณทุกเพลงที่ร้องออกมาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ การบูมที่พร้อมเพรียงประสบการณ์ที่ฉันพยายามฝึกซ้อมจนเข้ากับทุกคนได้ 
 67. ขอบคุณพี่รหัสของฉัน เป็นสิ่งที่ดีมากในการเข้ามาเรียนวิทยาลัย พี่เขาเป็นคนที่น่ารักและใจดีกับฉันมาก คอยดูแลดิฉันมาตลอด คอยให้คำแนะนำฉันมากมายทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว
 68. ขอบคุณเพื่อนร่วมห้องในสาขาของฉันที่ทำให้ฉันได้ประสบการณ์มากมายในชีวิต และอยู่ร่วมกันมาได้จนถึงทุกวันนี้
 69. ขอบคุณอาจารย์ในรั้วมหาลัยทุกคนที่ได้ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้ฉันสามารถแยกแยะถึงการนำไปเป็นแบบอย่างในชีวิตจริงในอนาคตของการเป็นครูว่าควรทำอย่างไรถึงจะเป็นครูที่ดีได้
 70. ขอบคุณอาจารย์อิ้งค์ เป็นอาจารย์ที่ชอบพาดิฉันไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ไม่เคยถือตัวว่าเป็นอาจารย์ สามารถที่จะคุยทั้งเรื่องเรียนและเรื่องต่างที่ไม่มีสาระเราสามารถคุยด้วยได้อย่างสบายใจ
 71. ขอบคุณอาจารย์ในวิทยาลัยที่สอนให้ดิฉันได้มองเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
 72. ขอบคุณเพื่อนในมหาลัยที่ทำให้ฉันเหมือนเกิดใหม่อีกครั้ง ฉันได้พบเจอกับสิ่งที่ฉันยากจะทำใจในเรื่องของความรักอีกครั้ง แต่ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ทำให้ฉันผ่านจุดนั้นมาได้
 73. ขอบคุณเพื่อนมหาวิทยาลัยที่ทำให้ฉันมีความรู้สึกว่า ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้
 74. ขอบคุณเพื่อนมหาวิทยาลัยที่ทำให้ฉันรู้ว่า ฉันไม่ได้เป็นคนคออ่อนอีกต่อไป
 75. ขอบคุณเพื่อนมหาวิทยาลัยที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่าหอพักนักศึกษาเพราะฉันได้ทำอะไรมากมายที่นั้น ประสบการณ์ฉันที่มีความสุข
 76. ขอบคุณเพื่อนมหาวิทยาลับที่ทำให้ฉันรู้จักคำว่าใช้ชีวิตในอีกแบบหนึ่งที่เด็กมหาลัยเค้าทำกัน มันคือประสบการณ์ที่หาที่ไหนไม่ได้เลย
 77. ขอบคุณเพื่อน แยม เพื่อนสนิทที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอในช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัย
 78. ขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในช่วงนั้น มันคือประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้อีก มันคือสิ่งที่ดีที่สุดหรือแย่ในชีวิตของคนคนหนึ่งได้เลย
 79. ขอบคุณชีวิตในรั้วมหาลัยที่ให้ประสบการณ์มากมาย ทั้งในเรื่องที่ดีและในเรื่องที่ไม่ดี นั่นทำให้ฉันเรียนรู้และมองเห็นถึงความแตกต่างของหลายๆสิ่งในชีวิตในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น การเรียนรู้ยอมรับความเป็นจริงในชีวิตและเปิดใจให้กับสังคม สามารถที่จะยืนด้วยขาของตนเองได้
 80. ขอบคุณกิจกรรมค่ายอาสาต่าง ที่ได้ให้ประสบการณ์ในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ไปเห็นคนที่ยากลำบาก เห็นหนทางที่การศึกษายังเข้าไม่ทั่วถึง เห็นความไม่มีและสิ่งที่ยังขาดแคลนกว่าเรา
 81. ขอบคุณที่ได้มองเห็นผู้คนที่ไม่มี คนที่ขาดแคน ผู้คนที่ร่างกายไม่ครบ มันสอนและเตือนสติเราได้ว่าเราเป็นคนโชคดีแค่ไหนแล้ว ดังนั้นความทุกข์เล็กๆน้อยๆที่เราพบเจอไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลย
 82. ขอบคุณพระอาทิตย์ที่คอยส่องแสงให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างมากมายในชีวิตและสิ่งต่างทั้งในโลกและนอกโลกของเราได้อย่างชัดเจน
 83. ขอบคุณดวงอาทิตย์ที่ได้ทำให้ฉันรู้ว่าทุกอย่างมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอ
 84. ขอบคุณพระจันทร์ที่ทำให้ฉันได้นอนหลับอยากสบาย และรู้สึกผ่อนคลายเวลานอน
 85. ขอบคุณดวงจันทร์ที่คอยส่องแสงสว่างในเวลาตอนกลางคืน สามารถทำให้เราได้มองเห็นสิ่งต่างๆจากในความมืดได้
 86. ขอบคุณที่เกิดมาในยุคสมัยที่ ที่ไม่ทำสงครามกัน บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยกว่าเดิม
 87. ขอบคุณที่เกิดในยุคที่ไม่มีทาส ไม่มีคนข่มเหง กดขี่กันอย่างสมัยก่อน
 88. ขอบคุณเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมา ทำให้ฉันสามารถมีความสะดวก และรวดเร็วในด้านของการสื่อสาร 
 89. ขอบคุณโทรศัพท์เครื่องแรกที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วเช่นนี้
 90. ขอบคุณนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆในสังคมทำให้ฉันต้องค้นหา และเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
 91. ขอบคุณอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นเรื่องราวที่เป็นอดีตมาจนถึงปัจจุบัน หรือแม้แต่สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รูได้อย่างเท่าทันจากทั่วทุกมุมของโลกใบนี้
 92. ขอบคุณร่างกายของฉันที่มีร่างกายที่มีอุดมสมบูรณ์ และเป็นร่างกายที่มีความแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยๆ
 93. ขอบคุณตัวเองที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน
 94. ขอบคุณตัวเองที่กลัวในเรื่องของการเรื่องที่ไม่ดี เชื่อในเรื่องของบาปและกรรมนั้นทำให้ฉันเตือนสติตัวเองได้ในการใช้ชีวิต
 95. ขอบคุณตัวเองที่ควบคุมสติและอารมณ์ของตนเองได้ ไม่ให้ตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้
 96. ขอบคุณอุปสรรคและความยากลำบากที่พบเจอในชีวิต ทำให้ดิฉันกลายเป็นคนที่สามารถเข็มแข็งและเป็นคนที่สามารถจัดการกับสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองในเวลาที่อยู่ตัวคนเดียว
 97. ขอบคุณความรู้สึกที่มั่นคงที่มีต่อพ่อกับแม่ สิ่งคอยเตือนสติฉันได้ทุกครั้งว่าเราสาสามารถเป็นคนดีของพ่อกับแม่ได้ กลัวในเรื่องของการทำในสิ่งที่จะทำให้พ่อกับแม่ผิดหวัง นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากที่จะทำให้ได้และอยากให้พ่อกับแม่สบายใจ
 98. ขอบคุณความผิดพลาดต่างๆที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ประสบการณ์จะสอนให้เรารูว่าต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะไม่ผิดพลาดเหมือนครั้งก่อนอีก
 99. ขอบคุณตัวเองที่อดทนและนำพาตัวเองให้ขยับเข้าไปใกล้ถึงฝันที่ตนเองวางไว้ได้
 100. ขอบคุณธรรมชาติที่สร้างสายลมเย็นๆ ทำให้เราได้สัมผัสกับความเย็นที่แผ่เข้ามา ความร้อนที่เข้ามาแทนบ้าง และความสดชื่น ซึ่งทำให้เราได้ประโยชน์ต่างๆในการดำเนินชีชีวิตประจำวัน
 101. ขอบคุณเด็กพิการทุกคน ที่ทำให้ฉันได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูที่ดีว่าเป็นอย่างไร การดูแลเด็กเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรามีใจที่แบ่งปัน เด็กคือสิ่งที่ละเอียดอ่อน เราเติมสิ่งใดเข้าไปเค้าก็จะเป็นแบบนั้น เพราะฉะนั้นการเป็นครูของเด็กพิเศษต้องคิดเสมอว่าเราจะทำอย่างไรให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้น เด็กจะต้องพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต ให้เค้ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เทียบเท่ากับเด็กทั่วไป และเด็กจะต้องอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ของคุณนักเรียนที่สอนเรื่องราวมากมายให้กับครูคนนี้ ขอบคุณจริงๆค่ะ
หมายเลขบันทึก: 673873เขียนเมื่อ 21 ธันวาคม 2019 15:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 ธันวาคม 2019 18:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (22)

คำขอบคุณของคุณครู ดูให้คุณค่ากับสิ่งนั้นจริง ๆ ชอบมาก ๆ ครับ

สวัสดีครับ ผม นาย คนในหางตาอ่านแล้วน้ำตาคลอตามเนื้อหาเลยครับขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดา ทองศรี ดิฉันชื่นชมกับงานเขียนของคุณมาก เขียนได้ดีมาก เป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ :)

สวัสดีครับ กิตติวัฒน์
ผมขอชื่นชมที่คุณได้เขียนสิ่งนี้ เยี่ยมยอดครับยินดีที่ได้รู้จักครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดา ทองศรี

ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาและขอให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

เป็นการขอบคุณที่จริงจังมากครับ ชอบงานเขียนนี้เลย

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดา ทองศรี ประทับใจในการเขียนขอบคุณของคุณมาก เขียนได้ดีมากค่ะ

เพื่อนคือทุกความประทับใจครับ ชอบงานเขียนของคุณครับ

สวัสดีครับ คุณโสภิดา ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนต่อไปครับผม

สวัสดีครับ คุณโสภิดา ชืนชมและรอติดตามผลงานการเเขียนต่อไปเรื่อยๆ อยู่นะครับ

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดา งานเขียนมีความประทับใจมาก รอผลงานต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีคาะ คุณโสภิดา ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณมากค่ะ เป็นคำขอบคุณที่มีความหมายดีมากเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนในครั้งต่อ ๆ ไปค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดาดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมายมากขอเป็นกำลังใจให้งานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดา เขียนได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดา ฉันชื่นชมและประทับใจงานเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณโสภิดา ทองศรี เขียนได้ดีมากค่ะ ชื่นชมในการเขียนของคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะคุณโสภิดา ฉันได้อ่านงานเขียนของคุณแล้วทำให้ฉันอมยิ้มตามไปด้วยน่าประทับใจมากคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดา คุณพิมคำขอบคุณได้ดีมากค่ะ

สวัสดีครับ คุณโสภิดา ผมชอบงานเขียนของคุณมากเขียนได้ดีและน่าอ่านมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณโสภิดา ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณ เป็นงานเขียนที่ดีและมีความหมาย อ่านแล้วยิ้มตามเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้งานเขียนครั้งต่อ ๆ ไปนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี