"100 คำพูดดี ดี ไม่เท่ากับ 100 คำขอบคุณที่จริงใจ"


ขอบคุณ

       1.ขอบคุณ พ่อ-แม่ ที่ให้กำเนิดแล้วเลี้ยงดูผมเป็นอย่างดีจนเติบใหญ่
       2.ขอบคุณ ปู่-ย่า ที่ให้ความรักและเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
       3.ขอบคุณ ตา-ยาย ที่รักและดูเสอมมา
       4.ขอบคุณเพื่อนบ้าน ที่ค่อยสนใจเรื่องของเรา จึงทำให้เรามีแรงผักดันและสู้ต่อไป
       5.ขอบคุณเพื่อนตอนประถม ที่เป็นเพื่อนเล่นตอนเด็ก คอยแกล้ง คอยล้อ กัน
       6.ขอบคุณเพื่อนตอนมัธยม ที่ช่วยสอนการบ้าน
       7.ขอบคุณเพื่อนตอนเรียน ปวช. ที่ให้คำปรึกษาในการเรียน
       8.ขอบคุณเพื่อนตอนเรียน ปวส. ที่ชวนกันให้มาเรียนทุกวัน
       9.ขอบคุณเพื่อนตอนเรียนปริญญาตรี ที่ค่อยช่วยเหลือเรื่องงานจนเรียนจบพร้อมกัน
       10.ขอบคุณเพื่อนสนิท ที่เป็นเพื่อนที่ดี กิน เที่ยว เรียน ด้วยกัน จนถึงทุกวันนี้
       11.ขอบคุณคุณครูอนุบาล ที่ต้องเอาผมนอนกลางวัน คงเหนื่อยหน้าดู
       12.ขอบคุณครูประถม ที่สอนผมพูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
       13.ขอบคุณครูมัธยม ที่สอนให้ผมคิดเป็นและเป็นที่ปรึกษาที่ดี
       14.ขอบคุณครู ปวช. ที่สอนให้ผมรู้วิชาชีพ และสามารถทำงานได้
       15.ขอบคุณครู ปวส. ที่สอนเทคนิคในการเป็นช่างที่ดีให้ผม และทำให้ผมมีจิตอาสา
       16.ขอบคุณครู ปริญญาตรี ที่สอนในสิ่งที่ผมไม่รู้ และผมได้ความรู้เป็นอย่างมาก
       17.ขอบคุณเพื่อนร่วมงานในบริษัทอีซูซุ ที่คอยช่วยกันในเรื่องงานด้านการขายต่างๆ
       18.ขอบคุณหัวหน้างาน ที่คอยให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ จนผมเก่งและสามารถทำงานได้ดี
       19.ขอบคุณลูกค้าทุกคน ที่เคยมาอุดหนุนและซื้อสินค้าที่ร้านของผม
       20.ขอบคุณลูกค้าทุกคน ที่เคยนำโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์มาซ่อม ส่งผลให้ผมได้พัฒนาตนเอง
       21.ขอบคุณร้านคู่ค้าต่างๆ ที่จริงใจต่อกันและไม่จริงใจต่อกันก็ดีขอบคุณครับ
       22.ขอบคุณเจ้าของห้องเช่า ที่เอ็นดูผมและให้ผมเปิดร้านได้อย่างราบรื่น
       23.ขอบคุณร้านต่างๆ ที่ให้ผมได้ไปดูแลในเรื่องอุปกรณ์ไอทีของทางร้าน
       24.ขอบคุณเพื่อนที่เปิดร้านไวนิล ที่ช่วยออกแบบและทำป้ายร้านให้ได้อย่า่งสวยงาม
       25.ขอบคุณคำดูถูกของคนรอบข้าง ที่ช่วยให้ผมมีแรงพลักดันจนทำให้ประสบผลสำเร็จ
       26.ขอบคุณร้าน บีทีเค คอมพิวเตอร์ ที่ให้ผมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทำให้ผมนั้นทำงานเป็น
       27.ขอบคุณบริษัท อิซูซุ ที่ทำให้ผมพูดเก่งและกล้าแสดงออก
       28.ขอบคุณบริษัท โซนี่ ที่ทำให้ผมไม่เห็นแสงแดด เพราะเข้าทำงานเช้าเลิกมืด
       29.ขอบคุณพี่เลี้ยงระหว่าการฝึกงาน ที่คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตลอด
       30.ขอบคุณครูฝึก ที่สอนผมให้ปฏิบัติงานเป็นและมีประสิทธิภาพ
       31.ขอบคุณหัวหน้างานที่ตำหนิผม จนทำให้ผมเกิดแนวคิดใหม่และส่งผลให้ทำงานดีขึ้น
       32.ขอบคุณบริษัท อิซูซุ ที่ส่งผมไปอบรมความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ จนทำให้ผมเชี่ยวชาญ
       33.ขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือตอนที่ผมไปขอความอนุเคราะห์พื้นที่โชว์รถ
       34.ขอบคุณช่างคอมรุ่นพี่ ที่ค่อยให้ความรู้และการช่วยเหลือในด้านต่างๆ
       35.ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชา ภาษีอากร ทำให้ผมสามารถคิดภาษีเงินได้ของตนเองได้
       36.ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชา กฎหมายธุรกิจ เพราะทำให้ผมรู้กฎหมายและทันกลโกงของคนต่างๆที่เข้ามา
       37.ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชา บัญชี เพราะทำให้ผมสามารถทำบัญชีในการประกอบธุรกิจได้
       38.ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชา การตลาด เพราะทำให้ผมสามารถวิเคราะห์การตลาดได้ จุดแข็ง จุดอ่อน
       39.ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชา การจัดการด้านขนส่ง ทำให้ผมได้รู้ว่าการขนส่งที่ดีที่สุดคือเสร็จทันเวลาพอดี
       40.ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชา สุนทรียภาพ ซึ่งทำให้ผมนั้นอารมณ์ดีเวลาเรียน
       41.ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชา เศรษฐศาสตร์ ถึงแม้จะยากและไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็สอนผมจนเข้าใจ
       42.ขอบคุณอาจารย์นุ่น อาจารย์ที่สวยที่สุดในคณะที่คอยให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน
       43.ขอบคุณอาจารย์ศรีไพร ที่ให้โอกาสผมได้ทำเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
       44.ขอบคุณอาจารย์เดียว ที่สอนผมออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าได้ดี
       45.ขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นเทียบโอนปี 54 ที่มีความสามัคคีและช่วยเหลือกัน
       46.ขอบคุณ กยศ. ที่ให้ผมกู้เงินเรียนจนจบปริญญาตรี
       47.ขอบคุณป้าร้านขายข้าวหน้ามหาลัย ที่ทำข้าวให้ทานทุกวัน
       48.ขอบคุณป้าข้างหอพัก ที่ใจดีกับผมและคอยช่วยเหลือผมทุกอย่าง
       49.ขอบคุณบ้านวังดิน ที่ให้ผมไปศึกษาเกี่ยวกับการทำข้าวไลเบอรี่ เพื่อทำวิจัย
       50.ขอบคุณอาจารย์ที่สอนวิชา จริยธรรม ที่ให้ผมไปปฏิบัติธรรม ทุกวันเสาร์อาทิตย์ระหว่างเรียน จนทำให้ผมได้ข้อคิด ดีๆ มากมาย
       51.ขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวัน อุตรธรรมราม ที่ให้ข้อคิดดีๆ ระหว่างปฏิบัติธรรม
       52.ขอบคุณวัดอุตรดิตถ์ธรรมราม ที่ให้ที่พักผ่อนในระหว่างปฏิบัติธรรม และสอนให้ผมกินเจได้
       53.ขอบคุณครูทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยไปข้างต้น ที่ส่งเสริมให้ผมเป็นคนดี และประสบผลสำเร็จจนทุกวันนี้
       54.ขอบคุณกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ส่งเสริมให้ผมให้รู้จักการทำงานแบบมีส่วนร่วม
       55.ขอบคุณมิตรภาพของทุกๆคน ที่มอบแต่สิ่งดีๆให้ผม
       56.ขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ที่รับผมเข้าทำงานใน ตำแหน่งครู
       57.ขอบครูร่วมแผนก ที่คอยให้คำปรึกษาตอนที่ผมสอนใหม่ ๆ
       58.ขอบคุณครูทุกคนในวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ที่ยอมรับผมและเห็นผมเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย
       59.ขอบคุณน้องเจ้าหน้าวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ที่คอยช่วยเหลืองานในด้านต่างๆ อย่างจริงใจ
       60.ขอบคุณท่าน ผู้บริหาร ที่ไว้ใจผม มอบงาน หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ หวัหน้างานสื่อการเรียนการสอน หัวหน้างานแนะแนวให้กับผม
       61.ขอบคุณนักศึกษาทุกคน ที่ให้ความเคารพ และรักผม
       62.ขอบคุณ ท่านรองผู้อำนวยการทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของทุกคน และมอบหมายงานได้ตรงกับความถนัด
       63.ขอบคุณป้าวัล แม่บ้านที่คอยทำความสะอาดห้องคอมให้ระหว่างที่ผมไม่อยู่
       64.ขอบคุณลุงมิตร ที่คอยกวาดใบไม้ และดูแลความสะอาดบริเวณวิทยาลัย
       65.ขอบคุณครูฝ่ายบุคคล ที่ให้ความเป็นกันเอง จนทำให้ผมรู้สึกเหมือนครอบครัว
       66.ขอบคุณครูบอมแผนกพื้นฐาน ที่ให้ความช่วยเหลือผมตลอด
       67.ขอบคุณครูต้อง ที่ค่อยให้คำปรึกษา และแนะนำผมในการทำงานจนผมเก่ง
       68.ขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ที่ส่งผมไปอบรมในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ และความชำนาญ
       69.ขอบคุณครูบันจวบ ที่เป็นทั้งหัวหน้าแผนกที่ดี และเป็นครูที่สอนผมมา
       70.ขอบคุณครูไก่ ที่คอยให้คำปรึกษาในด้านการเรียนต่อและการสอบครูผู้ช่วย
       71.ขอบคุณวิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่งที่มีที่พักให้กับผม
       72.ขอบคุณป้านี เจ้าหน้าที่ธุรการที่คอยให้ความช่วยเหลือ และเป็นกันเองสุดๆ
       73.ขอบคุณชาวชุนชนป่าป๋วย ที่ให้ความช่วยเหลือ สำหรับครูใหม่อย่างผม และมอบความเป็นกันเองให้
       74.ขอบคุณวิทยาลัยที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักศึกษา เพราะจะส่งผลให้นักศึกษามีการพัฒนาในด้านต่างๆ
       75.ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียน
       76.ขอบคุณคุณหมอโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ที่มาให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกับสารเสพติดและเรื่องเพศ
       77.ขอบคุณโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าแนะแนวเด็กเพื่อศึกษาต่อ
       78.ขอบคุณความสุขที่ทำให้ผมนั้นมีความสุข ถึงแม้จะมาๆ หายๆ
       79.ขอบคุณความทุกข์ที่เข้ามาส่งผลให้ผมนั้นทุกข์ และได้รู้จักการปรับตัว
       80.ขอบคุณความผิดหวัง ที่ทำให้ผมเข้มแข็งขึ้น
       81.ขอบคุณหนี้สินที่มี ที่ทำให้ผมนั้นมีมานะ และประหยัดมากขึ้น
       82.ขอบคุณความล้มเหลวทางด้านธุรกิจ ที่ส่งผลให้ผมนั้นให้มีความรอบคอม
       83.ขอบคุณความสำเร็จ ที่ยังมาไม่ถึง แต่ขอบคุณไว้ก่อน เดี๋ยววันข้างหน้ามาถึงแน่นอน
       84.ขอบคุณความเสียใจ ที่สอนให้ผมเข้มแข็งและไม่เสียใจกับอะไรง่ายๆ 
       85.ขอบคุณประสบการณ์ ที่ทำให้ผมชำนาญในด้านๆ มากยิ่งขึ้น
       86.ขอบคุณท่านเจ้าอาวาสวันคลองแขนง ที่บวชให้ผม
       87.ขอบคุณศาสนาพุทธที่ ทำให้ผมเป็นคนดี
       88.ขอบคุณน้าจ๊าว ที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็ก
       89.ขอบคุณน้องชายที่คอยทำหน้าที่ดูแลพ่อ แม่ แทนผมระหว่างที่ผมไม่อยู่บ้าน
       90.ขอบคุณสุนัขที่เลี้ยงไว้ ชื่อสตางค์ ที่มีความซื่อสัตย์และเฝ้าบ้านให้
       91.ขอบคุณน้องแมว ชื่อ มิว มิว ที่เป็นเพื่อนเวลาที่เหงา
       92.ขอบคุณ   พ่อของผมเอง ที่สอนให้ผมหากินแบบพื้นเมือง
       93.ขอบคุณแม่ที่สอนให้ผมทำกับข้าว หุ้งข้าวเป็น
       94.ขอบคุณผู้หญิงที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ที่สอนให้ผมนั้นไม่อ่อนไหวกับใครง่ายๆ
       95.ขอบคุณผู้หญิงคนนึงที่เป็นคู่คิด และเป็นที่ปรึกษาใ้กันตลอดมา
       96.ขอบคุณงานที่ทำให้ผมมีเงิน
       97.ขอบคุณอาชีพครูที่ทำให้ผมรักเด็ก และมีความเสียสละ
       98.ขอบคุณสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลให้ผมรับได้กับทุกสถานการณ์และเข้มแข็งพอ
       99.ขอบคุณรถทุกคันของผม ที่ดูแลผมเป็นอย่างดีเวลาขับขี่
       100.ขอบคุณตัวผมเอง ที่เป็นคนแบบนี้ จริงใจให้ร้อย ค่อยๆลดลงถ้าไม่ต้องการความเห็น (48)

เขียนได้ดีครับ อ่านแล้วหัวเราะตามเลยครับ?

สวัสดีครับ ผม นาย คนในหางตาเป็นการเขียนที่สั้นแต่ได้ความเพลิดเพลินในการอ่านครับขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับ กิตติวัฒน์ ครับผมขอชื่นชมที่คุณได้เขียนสิ่งนี้ เยี่ยมยอดครับขอบคุณมากครับ

ชอบการขอบคุณแบบนี้ ที่ทำให้เห็นภาพเรื่องราวของชีวิต

ขอบคุณ ตามด้วยคน มันคือประสบการณ์ที่ดีจริงๆค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล กลับแสง

ดิฉันชื่นชมในสิ่งที่คุณได้เขียนมาและขอให้กำลังใจนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ คุณชัชวาลชอบคำขอบคุณที่ 78 มากครับ ตรงกับผมเลย ชื่นชมในงานเขียนครับ

ชื่นชมในงานเขียนนะคะ เขียนสื่อความหมายได้ดีค่ะ :)

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล กลับแสงคุณเขียนเรื่องราวได้ดีมากค่ะ ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล กลับแสงชื่นชมงานเขียนของคุณค่ะ สื่อเรื่องราวหลาย ๆ อย่างได้ดีมากค่ะ ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีครับ คุณชัชวาล ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมากครับ ขอบคุณเรื่องราวดีๆของคุณมากๆครับ เป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์งานเขียนอีกครับ

สวัสดีครับ คุณชัชวาล ผมประทับใจในงานเขียนของคุณมากครับ เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนต่อไปครับผม

สวัสดีครับ คุณชัชวาล ชื่นชมผลงานนะครับ ทำให้ได้เห็นประสบการณ์ที่ผ่านมา สะท้อนความรู้สึกผ่านถ้อยคำได้ดีครับ

สวัสดีครับ คุณชัชวาล ผมชอบงานเขียนของคุณมากเขียนได้ดีและน่าอ่านมากครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ ขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณมาก เป็นกำลังใจให้ในงานเขียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล ดิฉันชื่นชมในงานเขียนของคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ แบบนี้ต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล ดิฉันขอชื่นชมในงานเขียนของคุณค่ะ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ขอเป็นกำลังใจให้ในการสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ แบบนี้ต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล เขียนได้ดีมาก ๆ เลยค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล ฉันชื่นชมงานเขียนของคุณ เขียนได้น่าประทับใจมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะคุณชัชวาล ฉันได้อ่านงานเขียนของคุณแล้วทำให้ฉันอมยิ้มตามไปด้วยน่าประทับใจมากคะ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล คุณเขียนงานได้ดีมากค่ะ

ขอบคุณ คุณศักดิ์ชัย สถานเดิม ที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณเปรมประภา ศรีทา มากครับ ที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณโสภิดา ทองศรี มากครับ เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณอภิวัฒน์ คำปินตา มากครับที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณกิตติวัฒน์ สาคำ มากครับที่มาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณฤทธิพงศ์ ม่องเผือก มากครับที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณหทัยรัตน์ แสนดี มากครับที่มาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณจีรภา หลวงมะลิ มากๆครับ ที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณวชิรวิชญ์ คำวงยอด มากครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณอังคณาภัค ทำการดี มากๆครับที่มาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณนภัสวรรณ ถาวรรณา มากๆครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณนริศรา อินต๊ะสม มากครับ ที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณศิริมงคล ธรรมไชย มากๆครับที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณเฉลิมศักดิ์ สมีกลาง มากครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณกรกต กลิ่นเดช มากๆครับที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณ ทศวรรษ คำสม มากๆครับที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณอรอุมา สมีกลาง มากครับที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณกวิสรา ชัยมงคล มากๆครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณสิริญาภร ทรงสุภา มากๆนะครับ ที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณกล้วยไม้ ศักดิ์ชาตรีชาญ มากครับที่เข้ามาให้กำลังใจขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณวิภารัตน์ ดอกแสง มากๆครับที่มาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณสุนิสา พรมใจ มากครับที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

ขอบคุณ คุณประภาพร ชัยวงค์ มากๆนะครับ ที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ คุณชัชวาล ฉันขอชื่นชมงานเขียนของคุณ เขียนได้น่าประทับใจมากค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณ คุณพัชรินทร์ มากๆนะครับ ที่เข้ามาให้กำลังใจ ขอบคุณครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท