ผมรับโทรศัพท์จากผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผมและท่านคุ้นเคยและเคยร่วมกันทำงานด้วยกันในช่วงที่ผมยังไม่ลาออกจากราชการ น้ำเสียงของท่าน ผอ.ดูมีพลังและมีความตั้งใจที่ซ่อนอยู่ในบทสนทนาตลอดเวลา จนผมรู้สึกได้  

ท่าน ผอ. โทรมาคุย ถึงเรื่อง การพัฒนาโรงเรียน พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน เน้นไปถึงเรื่องการวิจัยและพัฒนาในระดับครูอาจารย์ในสถานศึกษาของท่าน   

ท่านเล่าว่า ได้ไตร่ตรองมาช่วงหนึ่ง เห็นว่าการพัฒนาโรงเรียนยังไม่คืบหน้า องค์ความรู้ของคุณครูที่คลุกคลีกับเด็ก กับระบบการศึกษา ไม่ได้ถูกเก็บมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนา   

มีคุณครูกลุ่มหนึ่งที่พร้อมจะขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน และจับประเด็นอะไร (หลังจากที่ผมเคยไปขายไอเดียเรื่องการวิจัยเพื่อท้องถิ่น)  ถึงวันนี้ก็ยังเกิดภาพของความไม่เข้าใจ และยังไม่ได้ลงมือทำอย่างจริงจัง   แต่ก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของงานวิจัยและพัฒนา ว่าหากคุณครูได้ทำก็จะเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของครูเอง  

ท่าน ผอ.ได้ตั้งคำถามว่า จะทำอย่างไร ? ให้เกิดการใช้ความรู้ที่มีอย่างหลากหลายของคุณครูแต่ละท่านให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  

ท่านขอเชิญผมไปเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ตามบริบทที่ท่านเล่าและคาดหวังมา  

ผมพอจับความคาดหวังของ ท่าน ผอ.ได้ว่าท่าน  คิดเรื่อง “KM” นั่นเอง เพราะวัตถุประสงค์ที่ตั้งมาอย่างนั้น คือ การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กร   

ผมดีใจครับ  

พอถึงเรื่อง KM ก็ดูเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมทันที เพราะเข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนระดับองค์กร และการเคลื่อนในทุกมิติของผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้ ดังนั้นแล้ว กระบวนการที่จะร่วมกันคิดในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มแรก ต้องคิดกันให้มาก ไม่ได้แค่ไปพูดคุยกันแล้วจบ แล้วทำ และเสร็จ (ตามกรอบเวลา)เหมือนที่เคยเห็นมา  

เพราะปัจจัยเอื้อที่ดีที่สุดตรงนี้ คือ ผู้บริหารเอาด้วย ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ...แต่กำลังหาวิธีการขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้   ผมรับปากเรื่องการเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อการย่างก้าวสำคัญในครั้งนี้ (ผมกล้าพูดได้ว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนแห่งแรกในแม่ฮ่องสอน ที่คิดแบบนี้)  

เพราะสำคัญ...มากในการเริ่มต้น ในขณะที่ผมต้องขอกลับนำประเด็นที่คุยเป็นการบ้าน เพื่อวางแผนการดำเนินการในครั้งนี้  ด้วยความที่ไม่ค่อยมั่นใจนัก แต่โชคดีที่มีกัลยาณมิตร ท่านผู้รู้ ใน สคส. ใน Gotoknow ที่หลากหลายและมีประสบการณ์ ผมจึงขอนำประเด็นนี้มาเขียนเพื่อขอความเห็นในการแลกเปลี่ยน และออกแบบกระบวนการ ชี้ให้เห็นภาพรวมของงาน ก่อนที่ผมและผู้อำนวยการ รร. คุณครู จะประชุมกันเพื่อร่วมกันคิดในระดับโรงเรียนต่อไป 

เพราะสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้น...

ขอทุกท่านกรุณาช่วยแชร์ประสบการณ์และแลกเปลี่ยน  กระบวนการที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยครับ..

  ผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้