ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร NECTEC เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.49  มีการนำเรื่องคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาอภิปรายกัน

         ผมชวนคุยเรื่องใหญ่กว่านั้น   คือเรื่องการสื่อสารผ่านคลื่น,  ผ่านสาย,  ผ่าน tube,  ผ่านดิเล็กทรอนิกส์   ซึ่งมันมารวมกันหมดและในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้   วิธีคิด  กฎหมาย  การปฏิบัติ  โดนธุรกิจครอบงำหมด   รวบหัวกินหางหมด  โอกาสที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อประโยชน์ทางสังคมจริง ๆ แทบจะไม่มีเลย

         มีแต่สื่อเพื่อธุรกิจ  เพื่อเศรษฐกิจ  แทบจะไม่มีช่องทางสื่อเพื่อสังคม

         การยึดครองสื่อโดยธุรกิจ  ผ่านกฎหมายที่เอื้อเฉพาะต่อธุรกิจทำให้สังคมอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยข่าวร้าย   สื่อเพื่อหลอกล่อเอาผลประโยชน์  มอมเมาด้วยเกม  การพนัน  การบันเทิงไร้สาระ  ซึ่งไปนานเข้าสังคมของเราจะยิ่งอ่อนแอหนักขึ้น

         เราอยากมีช่องทางสื่อความดี   สื่อสารเรื่องดี ๆ ต่อสังคม   ชักชวนกันทำเรื่องดี ๆ ให้แก่สังคม   ให้กำลังใจแก่คนเล็กคนน้อยที่ทำดีต่อผู้อื่น   ดังกรณีสถานีทีวีต้าไอ้ (แปลว่าความรักอันยิ่งใหญ่) ของไต้หวัน

         นักร่างกฎหมายช่วยด้วย

วิจารณ์  พานิช
 8 ธ.ค.49