ได้เห็นชาวต่างชาติขับรถ อยู่เลนซ้าย พอถึงสี่แยกที่มีป้าย
เลี้ยวซ้าย ผ่านตลอด
แต่เค้าก็หยุด เพราะเค้าอ่านไม่ออก ก็มีรถคันหลัง บีบแตรไล่ เค้าก็ขับรถเลี้ยวซ้ายไป
พอถึงสี่แยกอีแยกที่มีป้าย
เลี้ยวซ้าย หยุดรอสัญญาณไฟ
เค้าก็อ่านไม่ออกอีก เค้าก็คงเข้าใจว่าเลี้ยวซ้ายได้เลย และแล้วเค้าก็เลี้ยวซ้ายเลย
ถ้าเกิดมีรถพุ่งมาชน ก็คงมาไล่ถามกันว่า เลี้ยวซ้ายทำไม ไม่รอสัญญาณไฟ

เมื่อชาวต่างชาติอ่านภาษาไทยไม่ออก เราก็น่าจะมีป้ายสัญลักษณ์ที่สื่อกันได้ง่ายบ้าง
แล้วแนะนำให้รู้จักป้ายนี้ กันทุกสื่อ รวมทั้งในแผนที่(ชาวต่างชาติมาเมืองไทยมีกันหมด)
แม้ว่าเราจะมีป้าย
ช่องซ้ายให้เลี้ยวซ้าย LEFT LANE MUST TURN LEFT
หยุดรอสัญญาณ ที่นี้ STOP HERE ON RED
แต่ในเขตเมือง ป้ายแบบนี้ไม่มีเลย
แนวความคิด
ป้ายรูป ลูกศร ขีดตรง แล้วเลี้ยวซ้าย แบบปรกติ ก็เพิ่ม วงกลม1วงสีเขียวด้านล่าง ก็เป็นเลี้ยวซ้าย ผ่านตลอด


ป้ายรูป ลูกศร ขีดตรง แล้วเลี้ยวซ้าย และมีวงกลม3วง วงแรกสีเขียว สีเหลือง สีแดง ก็เป็นเลี้ยวซ้าย หยุดรอสัญญาณไฟ


ก็น่าจะสื่อสารกันง่ายกว่า