Som_O WAY
นางสาว วิภาวรรณ ศรีสุเพชรกุล

Som_O WAY


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค
Username
som_oo
สมาชิกเลขที่
16435
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ภูมิลำเนา จังหวัดกาฬสินธุ์

การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

1. เจ้าหน้าที่งานจ่ายกลาง/คลังยา โรงพยาบาลศรีธัญญา

2. นักวิชาการ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา (โทร 02-5903342)

3. ปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักจัดการความรู้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท