SAD - KM Workshop การรับน้องโดยนักศึกษา

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  5

ผู้เล่า :   รองศาสตราจารย์ผดุงยศ   ดวงมาลา

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้องโดยนักศึกษา


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
เนื่องจากนักศึกษาปี 1 ที่เข้ามามีจำนวนมาก ประมาณ 5000 คน จึงจัดให้มีองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โดยมีการแบ่งฝ่ายกันรับผิดชอบดูแล มีการเตรียมการล่วงหน้า โดยทีมองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มีการวางกรอบเวลา และกรอบกิจกรรม วันเปิดภาคเรียน สโมสรคณะต่างๆ จะรับผิดชอบ โดยให้คณะสอนเพลงประจำคณะ และเพลงมหาวิทยาลัยทุกวัน ไม่เกิน 14 วัน ภายในเวลา 22.00น. ของแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษาทุกคณะทำตามกรอบกติกา มีคณะวิศวะกับคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีการจับตาดูแลเป็นพิเศษ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยทำข้อตกลงที่มีต่อกัน 2. องค์กรบริหาร องค์การนักศึกษาส่วนกลาง ทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 3. ฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะ ให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกจากต้นไม้

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

หมายเลขบันทึก: 67201, เขียน: 14 Dec 2006 @ 14:51 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)