ติดต่อ

SAD - KM Workshop การรับน้องโดยนักศึกษา

 เจ้าของเรื่องเล่า

 เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ :  1       เรื่องเล่าที่ :  5

ผู้เล่า :   รองศาสตราจารย์ผดุงยศ   ดวงมาลา

จากสถาบัน / หน่วยงาน  :  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อเรื่องเล่า :  การรับน้องโดยนักศึกษา


เรื่องเล่าพอสังเขป  (เน้นวิธีปฏิบัติ)
เนื่องจากนักศึกษาปี 1 ที่เข้ามามีจำนวนมาก ประมาณ 5000 คน จึงจัดให้มีองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา โดยมีการแบ่งฝ่ายกันรับผิดชอบดูแล มีการเตรียมการล่วงหน้า โดยทีมองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มีการวางกรอบเวลา และกรอบกิจกรรม วันเปิดภาคเรียน สโมสรคณะต่างๆ จะรับผิดชอบ โดยให้คณะสอนเพลงประจำคณะ และเพลงมหาวิทยาลัยทุกวัน ไม่เกิน 14 วัน ภายในเวลา 22.00น. ของแต่ละวัน ซึ่งนักศึกษาทุกคณะทำตามกรอบกติกา มีคณะวิศวะกับคณะทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องมีการจับตาดูแลเป็นพิเศษ


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. ทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยทำข้อตกลงที่มีต่อกัน 2. องค์กรบริหาร องค์การนักศึกษาส่วนกลาง ทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 3. ฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะ ให้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง

คุณลิขิต
         1. นางสาวพัชรี ท้วมใจดี

ผู้ถ่ายภาพ
         นางสาวรัตน์ทวี  อ่อนดีกุล

คุณวิศาสตร์
         นางสาวอรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
       

พนารัตน์  น้อยด้วง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 67201, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#กิจการนิสิตนักศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)