EXPERIMENTATION

Experimentation  หรือ การทดลอง  เป็น "วิธี" การค้นหาความรู้เชิงประจักษ์ (Empirical Knowledge) ประเภทหนึ่ง  เรียกว่า  "การวิจัยเชิงทดลอง" (Experimental Research)

" การทดลอง" หมายถึง " กระบวนการวิจัยที่ผู้วิจัยสามารถที่จะจัดกระทำ (Manipulate) กับตัวแปรทดลอง (Experimental Variable)ได้อย่างน้อยหนึ่งตัวแปร และสามารถวัด หรือ สังเกต ผลของตัวแปรทดลองได้ด้วย "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Empirical Research

คำสำคัญ (Tags)#experimentation

หมายเลขบันทึก: 66412, เขียน: 10 Dec 2006 @ 22:17 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 10:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • หายไปนานเลยครับอาจารย์
  • คิดถึงมากครับ
ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.114.96.183
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากที่คิดถึง  ผมก็คิดถึงคุณขจิต และทุกๆคนครับ  สาเหตุที่หายไปเป็นช่วงๆ ก็เพราะเหตุหลายอย่าง  เช่นได้รับเชิญไปบรรยายบ้าง,  ไปธุรส่วนตัวต่างจังหวัดบ้าง,  และที่สำคัญคือ  ต้องไปสอนวิชาวิจัยแก่นักศึกษาปริญญาเอกด้วย  อันที่จริงการไปทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการบันทึกบล็อกมาก  เพราะได้รู้  ได้ฟัง คำถามต่างๆ  ที่ทำให้รู้สึกแปลกใจ  ก็ได้นำมาบันทึกไว้ ณ ที่นี้  เช่น  ได้ยินคำพูดว่า  "ผมจะพิสูจน์สมมุติฐาน...." ,  "ทฤษฎีนั้นค้นพบโดย ...."  แทนที่จะพูดว่า  "ทดสอบสมมติฐาน",  หรือ "สร้างทฤษฎี"  ฯลฯ   ดังนั้น  การบันทึกบล็อกของผมจึงมีลักษณะเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ครับ กิจกรรมดังกล่าวจึงไม่เป็นผลเสียกับการบันทึกบล็อกไปเสียทีเดียว ก็ขอขอบคุณอีกครั้งครับที่คิดถึง  ผมก็คิดถึงมากเช่นกันครับ.
เขียนเมื่อ 

ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงทดลองคือ จะต้องมีการควบคุมตัวแปร การจัดการกระทำกับตัวแปรที่ต้องการทดลอง และการเลือกแบบแผนการทดลอง

โดยตัวแปรจะต้องมีลักษณะหรือปัจจัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะตีค่าออกมาเพื่อตอบคำถามของงานวิจัยนั้น ๆ ตัวแปร 1 ตัวจะต้องมีค่าย่อย ๆ อยู่ในตัวแปรอย่างน้อย 2 ค่าและทุกค่าจะต้องมีความหมายที่แตกต่างกัน

** นี่คือสิ่งที่นิวเข้าใจคะ  พอดีนิวทำวิจัยเชิงทดลองคะ  ไม่ทราบว่านิวเข้าใจถูกไหม...** อาจารย์มีข้อเสนอแนะช่วยแนะนำด้วยคะ  ขอกราบเรียนด้วยความเคารพนะคะ  **

ดร.ไสว เลี่ยมแก้ว
IP: xxx.188.40.120
เขียนเมื่อ 

ถ้าเราให้    X = Treatment / Experimental Variable

                 O  =  Observed Scores/Measurement

แล้วเราจะได้แบบแผน "การทดลอง" ดังนี้

                   G1       X      O1               ..................(1)

                   G1        X      O1               ..................(2)

                   G2                 O2

         R       G1        X       O1               .................(3)

         R       G2                  O2

ใน Paradigm (1)  เราเลือกกลุ่ม (G1) มาโดยไม่ได้สุ่ม  เช่นเลือกเด็ก  ป. ๔ มาทั้งชั้น  แล้วให้  X  และวัด  O1  เรา "ไม่ได้" ควบคุมตัวแปรใดๆเลย  สิ่งที่ผู้วิจัยมีอิสระที่จะทำเองก็คือ  การให้  X เท่านั้น 

          นี่คือคำนิยามของการทดลอง

เรียก  Pre experiment  หรือ  Quasi Experiment ก็ได้

ใน  Paradigm (2) ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง  เพราะมี O2 ให้เปรียบเทียบ  แต่มีสถานภาพเหมือน (1)  และเรียกว่า Experiment  เหมือนกัน  แต่เป็น  Pre  or  Quasiexperiment  เหมือนกันกับ (1)

ใน (3) Experimenter  สามารถ Manipulate ได้ 2 อย่างคือ  (1) Manipulate  X  , (2) Random Subjects ให้กับกลุ่มทดลอง (G1, G2) ได้  ดังนี้ ก็เรียกว่า Experiment เหมือนกัน  แต่คราวนี้เป็น True Experiment

ที่น้องนิวว่านั้นเป็น  True Experiment  ครับ  ไม่ใช่คำนิยามของ Experimentation