งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 ขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทย จัดโดย สคส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จบลงแล้วอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม และประทับใจยิ่ง

เราต่างแยกย้ายกันกลับสู่ฐานที่ตั้งของแต่ละคน แต่ละคณะ แต่ละเครือข่าย แต่ทุกคนก็ได้พกพาความรู้ที่เก็บเกี่ยวได้จากงานนี้ไปใช้งานเพื่อขับเคลื่อนงานหน้าตักของตนเองให้งานของตนดีขึ้นต่อไป

แต่จากการที่ได้ตระดับตรับฟังหลายท่าน หลายวงเรียนรู้ได้ AAR การเข้าร่วมงานครั้งนี้ จะออกมาในทำนองว่า งานยิ่งใหญ่ หลากหลายเนื้อหา รายละเอียดกิจกรรมที่จะศึกษามีมากมายเหลือเกิน และต้องประนีตในการศึกษาเรียนรู้ สมกับงานระดับมหกรรมจริงๆ ได้ความรู้กันไปมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตามฐานานุรูป น่าสงสารที่สุดก็คือพวกโลภมาก อยากได้นั่นได้นี่แล้วไม่ค่อยได้อะไรเลย

ความเป็นทั้งหมดของเรื่องราวในงานจึงเป็นที่กล่าวขานกันมากว่าสาระความรู้ที่จะเก็บใส่ถังได้ทั้งหมดมันคืออะไรอย่างไรกันบ้าง ผมว่าหนังสือรวมปรากฏการณ์ proceedings ที่ สคส.ทำขึ้นทุกครั้งเมื่อจัดงานมหกรรมจัดการความรู้จะเป็นที่ต้องการมากสำหรับงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3 นี้ ซึ่งจากการพูดคุยกับบางคนใน สคส.ทราบว่าได้มีการให้มืออาชีพเข้ามาจัดทำหนังสือ proceeding นี้

ผมคิดว่าตัวผมเอง และคนอื่นๆอีกมากรอยคอยหนังสือนี้อยู่

ท่านอื่นๆมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ