GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การรวมกิจการ

หากการทำธุรกิจใดประสบปัญหาคือความไม่แข็งแกร่งหรือมีความอ่อนแอ สิ่งที่ควรจะมองหาในตอนนั้นคือต้องตัดสินใจรวมกิจการกับใคร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจนั้น

ในการทำธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาหากจะมองหาธุรกิจใดเพื่อมาเสริมความแข็งแกร่ง นอกเหนือจากการมีครูที่มีความสามารถในการสอนแล้ว  กิจการที่น่านำมารวมเข้ากับโรงเรียนกวดวิชาน่าจะเป็นร้านเบเกอรี่ เพราะ

1.  อำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียน ระหว่างรอเรียน หรือหลังเรียน

2.  เป็นที่นั่งคอยสำหรับผู้ปกครองระหว่างบุตร หลาน ที่กำลังเรียน 

3.  มีรายได้จากการเช่าสถานที่ที่จะได้จากร้านเบเกอรี่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การรวมกิจการ
หมายเลขบันทึก: 66403
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)