บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง

บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง

 

 
นายชัยโย  หน่อสุวรรณ 

าระงานผู้อำนวยการ
.บ.(สังคมศึกษา), ป.ม.(นโยบายสาธารณะ)

 ,ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา)
ู้อำนวยการโรงเรียนนายถนัด  พรสี่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางนงนุช  สาระ
ครู ชำนาญการ    ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๑


นางอมรรัตน์  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ
ครู ชำนาญการ     ครูประจำชั้นอนุบาล ๑


นางสุวาฐินี  ไชยกาล
ครู ชำนาญการ    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๒


นางอนุรักษ์  กรองมาลัย
ครู ชำนาญการ     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑


นางสมปอง  ทาทอง
ครู ชำนาญการ      ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒


นางประนอม  สุขหล้า
ครู ชำนาญการ    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๑
นางขจรกมล  พรมสุ
ครู ชำนาญการ     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑


นางประกอบ  มงคลนำ
ครู ชำนาญการ     ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒


นางเพ็งพิศ  บุญประสม
ครู ชำนาญการ    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑


นางปกิตตา  เหมือนหนู
ครู ชำนาญการพิเศษ    ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒


นางรำไพ  แก้วอนันต์
ครู ชำนาญการ   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑


นางขนิษฐา  ธานี
ครู ชำนาญการ  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒


นายธวัชชัย  นิธิพานิช
ครู ชำนาญการ  ครูพิเศษพลศึกษาและสุขศึกษา


นางธนพร  แก้วพิกุล
ครู   ครูประจำชั้นอนุบาล ๒/๒


นางชุติกาญจน์  อุทมล
ครู ชำนาญการ  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๒


นางเพชรมณี  ใจเอื้อ
ครู    ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่๑/๑


นางนงลักษณ์  จันดาคูณ
ครู ชำนาญการพิเศษ  (วิทยาศาสตร์)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖


นายศรีอุบล  พรมกิ่ง
ครู ชำนาญการ   ครู(พิเศษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖


ลับหน้าหลัก

 

  

 บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 045-321501

คำสำคัญ (Tags)#1.บุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง

หมายเลขบันทึก: 66396, เขียน: 10 Dec 2006 @ 20:35 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (2)

โนนสมบูรณ์1
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมาก ๆ เลยี่ยมย โรงเรียนบ้านกุดเป่ง ขอเยลว่าเยี่ยมจริง