9/12/49

คำถาม ท่านคิดว่าธุรกิจของท่านสามารถรวมกับธุรกิจใด เพราะอะไร

       ธุรกิจของกระผมเป็นธุรกิจประดับยนต์ จำหน่ายสินค้า ประเภท ยางนอก แม็กนอก - ในประเทศ โช้คแต่งจาก ต่างประเทศ เช่น koni ,Bilstein รวมทั้ง ของStandard ติดรถ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ เป็นต้น

       เนื่องจากในที่ตั้ง ของร้านที่กว้างขวาง มีที่จอดรถสะดวกสบายรองรับลูกค้า  ในการนำรถเข้ารับบริการนั้นลูกค้าต้องใช้เวลาในการรอคอย 3-4 ชั่วโมง เพื่อที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ  ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทางร้านเราจะเป็น กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงาน ทั้งชาย-หญิง และผู้ที่มีใจรักรถของตน มากกว่าที่คิดว่ามันเป็นเพียงวัตถุ  อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์นั้นจัดได้ว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ผู้ที่จะเป็นลูกค้าที่ร้านส่วนใหญ่จะมีกำลังซื้อ พร้อมที่จะจ่ายเงินออกไปเพื่อเสริมแต่งรถยนต์ของตน ลูกค้ากลุ่มนี้มีเงิน นิสัยของคนมีเงิน จะชอบอะไรที่สดวกสะบาย  ทางร้านมีห้องรับรองลูกค้าก้อจริง แต่บ่อยครั้งที่ ลูกค้าผู้ชายจะมาพร้อมกับผู้หญิง หรือครอบครัว ผู้ชายส่วนใหญ่จะเฝ้าดูรถของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนผู้หญิงก็จะนั่งรอ อ่านหนังสือ เป็นต้น

       ด้วยเหตุนี้กระผมคิดว่า ธุรกิจที่น่าจะเข้ามารองรับลูกค้ากล่มนี้ได้น่าจะเป็น ธุรกิจสปา น่าจะเหมาะสม เมื่อนำรถมาทำ ก็เข้าสปา นวดตัว ออกมาก็สบายตัว ค่าใช้จ่ายไม่สูง ใช้เวลาพอประมาณ