Km 71 ทำอย่างเดียวเชื่อมโยงทุกสิ่ง

ทุกสิ่งทุกอย่างคือสิ่งเดียวกัน

         "เราจะทำอย่างไรก็ตาม  เราจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราทำมันไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง"    เป็นสคำพูดของ ผอ.ศักดิ์พงษ์  ที่พูดแสดงความเห็น   ให้ข้อคิดกับสามเณรที่มาเรียนรู้กับห้องเรียน  Km  ที่สวนป่า

             ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นอย่างลึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกัน  มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในหลากหลายรูปแบบ อย่างน่าประหลาดใจ  ซึ่งคำพูดนี้สอดคล้องกับนายแพทย์ประสาน  ต่างใจที่ได้พูดไว้เกือบสิบปีก่อน  และยังสัมพันธ์กับทฤษฏีลิงร้อยตัวด้วย

              โจทย์ขององค์กรและสังคมไทยในปัจจุบัน  คือยังเชื่อและทำงานแบบแยกส่วนพยายามทำและอธิบายให้ทุกสิ่งทุกอย่างแยกจากกัน อย่างชัดเจน (สิ้นเชิง)  เราเลยหา  ความรัก  ความรักในความสามัคคี  ความรักในคุณธรรม  ไม่ค่อยเจอ (เลย)     แล้ว  "การสมานฉันท์"  เราก็ได้เพียงแต่พูดแต่การปฏิบัติจริงคงไม่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราแน่  ถ้าเรายังไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเชื่อมโยงกัน  และเป็นอันเดียวกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 66398, เขียน: 10 Dec 2006 @ 20:39 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ใต้ฟ้าเดียวกัน
IP: xxx.147.80.56
เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยว่าในโลกใบเล็กนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งเดียวกัน  แต่ทำไมคนเราจึงมองไม่เห็นความจริงเช่นนี้กับเราบ้าง..........สงสัยจริง
  • อยากทำใจให้รู้จักรักคนอื่น  แต่ใจยังมีความเห็นแก่ตัวมากไปหน่อย.....ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดี
หิ่งห้อย
IP: xxx.147.80.56
เขียนเมื่อ 
  • คำว่าสมานฉันท์....ใช้ในกลุมใดกับใครได้บ้าง
  • คิดเช่นเดียวกับคุณใต้ฟ้าเดียวกัน  เพราะใจของคนเรานั้นยังไม่สะอาดพอ......ไม่มีความเพียงพอ  และพอเพียงอยู่ในใจเลย

พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าทุกสรรพสิ่งสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกัน  เรียกว่ามีเกิดจึงมีดับ ตามหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา  แต่คนเราหลายคนพยายามมองข้ามหรือมองไม่เห็นเพราะมีภูเขากิเลสบังตา มีความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง สมานฉันท์และสามัคคีจึงเกิดยากค่ะพี่พงษ์

ถ้าทำการเรียนกับชีวิตเป็นตัวเดียวกันก็จะง่ายขึ้นครับ

ตอบคุณหิ่งห้อย

             ต้องอาศัยบารมีของ พระพุทธเจ้าแล้วครับ

  •  อยู่กับความจริง
  • เดินทางสายกลางครับ
  • ทุกอย่าง มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป 

                               ขอบคุณครับ 

ตอบคุณใต้ฟ้าเดียวกัน

  • ขอยืมความเห็นของ อาจารย์แสวงช่วยตอบครับ  ว่า ถ้าเราทำการเรียนกับชีวิตเป็นตัวเดียวกันก็จะง่ายขึ้นครับ

                         ขอบคุณครับ

ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคุณครูพันดามากเลยครับ  ในประเด็นความสมานฉันท์  และความสามัคคีจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามนุษย์เรายังไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกี่ยวโยงเชือมกัน   ถ้ามนุษย์เรารู้และเข้าใจโลกของเราก็จะน่ารื่นรมย์มากกว่านี้ครับ

             ขอบคุณครับ

 

            สวัดดีครับอาจารย์แสวงที่เคารพ (ที่ปรึกษาตลอดชีวิต)        ผมเริ่มเข้าใจคำพูดของอาจารย์ (บ้างแล้ว)   และคงต้องเรียนรู้จากอาจารย์อีกมากขอบคุณมากครับที่ยังไม่ลืมนักศึกษาหลังเขาคนนี้ครับ

               ขอบคุณครับ