น.ส. ศิณาภรณ์ หู้เต็ม

อาจารย์
Usernamesinaporn
สมาชิกเลขที่12638
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ม.ราชภัฏนครปฐม

ปริญญาโท (MBA) บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร

- ประสบการณ์ในการสอนด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Visual Basic

- ช่วยงานด้านวิชาการ