ส่งตรงสดๆ ร้อนๆ จาก สคส. ค่ะ presentation ของวิทยากรจากงานมหกรรม KM 3 ที่ผ่านมาค่ะ

คำแนะนำ ให้กดคลิ๊กขวาที่ลิ้งค์เพื่อบันทึกเก็บลงเครื่องของท่าน ไฟล์ส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่กว่า 1MB ค่ะ บางไฟล์ขนาดใหญ่ถึง 30MB นะค่ะ

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/OD.pdf (เพิ่มเมื่อ 27 ธค 49)

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/OCOP_presentation.pdf (เพิ่มเมื่อ 27 ธค 49)

http://gotoknow.org/gotoknow/media/KV_overview.ppt

http://gotoknow.org/gotoknow/media/tutorial/GotoKnow_manual.ppt

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/KM_Thesis.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/C1_Prapon/WaveofWisdom3.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/C2_Art-Ong/C2_Art-Ong.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/I1_CKO/I1_CKO_Paramee/I1_CKO_Paramee.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/KriritBoonyakiet/KMinThaiContext_Krairit.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S10_Rajabhat/S10_Rajabhat_Buriram_Jarous.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S10_Rajabhat/S10_Rajabhat_IN_SRU.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S10_Rajabhat/S10_Rajabhat_Loei_Prakob.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S10_Rajabhat/S10_Rajabhat_Loei_Yothin.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S10_Rajabhat/S10_Rajabhat_SRU.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S10_Rajabhat/S10_Rajabhat_Suratthani.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S14_mental_health/PDF/Communication_Session.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S14_mental_health/PDF/Session1.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S14_mental_health/PDF/Thinking_Session.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S14_mental_health/PDF/mind_Session.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S2_NOK/S2_NOK_5S.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S2_NOK/S2_NOK_FreeRadicleTeam.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S2_NOK/S2_NOK_SGA.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S2_NOK/S2_NOK_SmallDuckGang.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S2_NOK/S2_NOK_Surapong.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S3_DMNetwork/PDF/S3_1DM_KM_Sakolnakorn_Pharamat.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S3_DMNetwork/PDF/S3_2DM_KM_Sakolnakorn_Wanlapa.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S3_DMNetwork/PDF/S3_3DM_KM_Buddhachinaraj_Nipat.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S3_DMNetwork/PDF/S3_4DM_KM_Thatpanom_Aanek.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S3_DMNetwork/PDF/S3_6DM_KM_Kornburi_Sakawduan2.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S3_DMNetwork/S3_5DM_KM_Kornburi_Sakawduan1.ppt

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S4_UKM/Blog_nu.ppt

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S4_UKM/COP70449.ppt

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S4_UKM/Phichit_psu.ppt

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S4_UKM/Pitsamai_msu.ppt

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S4_UKM/Smartpath.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S4_UKM/Wiboon_nu.ppt

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S9_CoP/S9_CoP_NongKhai/S9_CoP_Apinan.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S9_CoP/S9_CoP_NongKhai/S9_CoP_Hongsunee.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S9_CoP/S9_CoP_Nonthaburi/S9_CoP_Jirapan.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/S9_CoP/S9_CoP_Nonthaburi/S9_CoP_Thanes.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/W1_Fa&Plan/PDF/Facilitator.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/W1_Fa&Plan/PDF/KM_in_Organization.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/W1_Fa&Plan/PDF/Session1_NATIONAL_KM.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/W1_Fa&Plan/PDF/Story_telling.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/W1_Fa&Plan/PDF/mapkmnation.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/W5_LearningDesignByKhunKij/W5_LearningDesign_PlernPatanaSchool.pdf

http://gotoknow.org/gotoknow/media/nkm3/W5_LearningDesignByKhunKij/W5_LearningDesign_Wimolsri.pdf