chotiwich
พ.ต.ท. โชติวิเชียร วิเชียรโชติ

chotiwich


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / บริษัท ไอทีคอมเมิร์ซ จำกัด
Username
chotiwich
สมาชิกเลขที่
17429
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เตรียมทหาร รุ่น 27

รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักยุทธศาสตร์ทหาร รุ่น 2     สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์   สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     กองบัญชาการทหารสูงสุด

Police Role in Combating Terrorism  :  International  Law Enforcement  Academy

Pacific Training Initiative   : F.B.I.

หน.ชุด รปภ.ประธานาธิบดีพิลิปปินส์ ในการประชุม UNCTAD  BKK

นายตำรวจรักษาความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรี  พ.ศ.2544

 เขียนหนังสือ " ภัยผู้หญิง "  และ " ภัยผู้หญิง 2 " 

ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยผู้หญิง  www.paiphuying.com

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี