ครูแว่น

ครูแว่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
รองผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา
Usernameorathaiys
สมาชิกเลขที่3685
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เป็นคนพนัสนิคมตั้งแต่กำเนิด เริ่มทำงานที่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมเป็นแห่งแรก หลังจากจบ ปวส. การบัญชี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2539 พร้อม ๆ กับการเรียนปริญญาตรีบัญชีภาคสมทบ(เสาร์-อาทิตย์) ที่ม.บูรพา และการจัดการทั่วไป ที่ มสธ. ไปพร้อม ๆ กัน แต่ชีวิตหักเห วิทยาลัยฯ ต้องการครูสอนบัญชี เลยเริ่มเป็นครูประจำแผนกวิชาการบัญชี ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2539 เมื่อเรียนจบก็ไม่คิดเปลี่ยนงาน เพราะเกิดความรักในวิชาชีพครู ปี 2544 เลยตัดสินในไปเรียน ป.โท การบริหารการศึกษา ที่สถาบันเดิมคือ ม.บูรพา พร้อม ๆ กับลงเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูที่ มสธ. ไปด้วย และก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานที่นี่เพื่อพัฒนาลูกหลานในพื้นที่บ้านเกิดต่อไป ด้วยประสบการณ์ชีวิตที่มีค่ายิ่งจากหลาย ๆ งานที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น งานบัญชี งานหลักสูตรฯ งานวิจัยฯ งานประกันคุณภาพ ฯลฯ จึงขอตอบแทนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป และสุดท้ายด้วยความไม่คาดฝันก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการครู และได้มาสอนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทราตั้งแต่ 9 มกราคม 2551 และสุดท้ายก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตสู่ผู้บริหารการศึกษา ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เมื่อ 17 สิงหาคม 2555