• ระหว่างมหกรรม KM วันที่ ๒ ธันวาคม ผมได้มีโอกาสแอบไปฟัง  ท่านอาจารย์ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา พูดเรื่อง "สมาธิ" มีอยู่ตอนหนึ่งท่านฉายสไลด์ให้ดู คล้ายๆ ดังนี้

 

ฉัน

อยากมี

ความสุข

  • ท่านบอกว่า เอาสไลด์นี้ไปถามเด็กว่า ถ้าอยากได้ "ความสุข" จะทำอย่างไร
  • เด็กที่ชอบตอบปัญหา "อะไรเอ่ย" ก็จะตอบง่ายๆ ดังนี้

           ไม่เห็นจะยากเลยครับ ก็ตัดคำว่า "ฉัน" กับ "อยากมี" ออก ก็ได้ "ความสุข" แล้วครับ

  • ซึ่งก็คงเป็นเช่นนั้นจริงๆ  ดังสไลด์ด้านล่างนี้ครับ

ฉัน

อยากมี

ความสุข

  • อ่านแล้วคิดอะไรได้บ้าง ก็เขียนเล่ามาสู่กันฟังบ้างนะครับ