เมื่อวันที่ 1- 2  ธันวาคม 2549  ดิฉันได้ไปร่วมงานงานมหกรรม KM แห่งชาติ ครั้งที่ 3  ณ  ไบเทค บางนา  ซึ่งภารกิจที่ดิฉันรับผิดชอบมี 2 เรื่อง คือ   เรื่องที่ 1  ไปช่วยหน่วยงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร) จัดงานในมหกรรมดังกล่าว  และ เรื่องที่ 2  ไปเป็นผู้ดำเนินการเสวนาเรื่อง การผลิตส้มปลอดภัย  ส่วนผลพลอยได้คือ ได้ไปพบเพื่อนสมาชิกบ้านผู้หว่าน (เวทีคุณอำนวย) ที่พบเจอกันเฉพาะ Block เท่านั้น   ก็เลยคิดถึงได้เห็นตัวจริงกันก็สนุกสนาน                

     ฉะนั้น พอดิฉันมีเวลาว่างก็มักจะเดินไปดูตามซุ้มงานต่าง ๆ ว่า ที่อื่นเขาทำ เขาคิด และเขาได้อะไรกันบ้าง? จากการนำ KM ไปปฏิบัติ" ที่นำเสนอผ่านเนื้อหาและประสบการณ์ออกมาให้เห็น บางเรื่องราวก็ถ่ายรูปเก็บไว้ใช้งาน  บางเรื่องก็อ่านจนจบ  บางเรื่องก็เข้าไปฟัง  บางเรื่องก็เข้าไปสังเกต  และบางเรื่องก็เข้าไปให้กำลังใจทีมงาน                

     ทีนี้เมื่อเสร็จงานดังกล่าวแล้วก็เลยลองมาเรียบเรียงความคิดของตนเองดูว่า เราประทับใจอะไรบ้าง?...จากการไปเห็น ไปดู ไปฟัง ไปชิม และไปสัมผัส  กับงาน มหกรรม KM แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3   ณ ไบเทค บางนา โดย สคส. เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น และก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปงานดังกล่าวด้วย  แล้วก็ค้นพบว่า  ความประทับใจที่เกิดขึ้นกับดิฉันนั้นมี  5  อันดับ คือ                

          อันดับ 1  แม่ปูกับลูกปู  ภายใต้ หลุมดำ           

           49120301.gif          49120302.gif

          อันดับ 2  คุณลำไย  ภายใต้ จิตใจและความทุ่มเทของคนทำ KM”         

                            49120303.gif 

          อันดับ 3  การทำงานของคน ภายใต้ ทำเพื่อองค์กร           

           49120311.gif          49120304.gif

          อันดับ 4  การจัดงาน  ภายใต้ ตะลึง! กับความยิ่งใหญ่                

       49120307.gif          49120306.gif

          อันดับ 5  การให้โอกาส  ภายใต้ ทุกคนต่างมีประสบการณ์...เวทีนี้เป็นของผู้ปฏิบัติจริง                

      49120309.gif          49120314.gif

     ก็เป็นเรื่องราวที่ดิฉันคิดเองและตัดสินใจเพื่อจัดลำดับความชอบภายใต้กรอบของตนเอง  ส่วนท่านใดจะปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมก็ยินดีนะค่ะ  เพราะเรากำลัง ลปรร. กันค่ะ.