ดิฉันกำลังฟังบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้กับการพัฒนาสังคม สู่สังคมอุดมปัญญา โดย อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ท่านเป็น blogger ใน GotoKnow ใช้นามแฝงว่า เล็กน้อย และมีบล็อกคือ http://Paiboon.GotoKnow.org