ประเมินการเรียนรู้ในวิชากฎหมายธุรกิจ

ครั้งที่ Purpose Skill Knowledge
1 รู้จักกฎหมายเพื่อบริหารธุรกิจ  การใช้ Gotoknow ในการเพิ่มเติมความรู้ทางกฎหมาย พื้นฐานกฎหมาย
2 เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ  เพิ่มเติมความคิดในเรื่องธุรกิจ  พื้นฐานธุรกิจ
3 เข้าใจสถานการณ์เด่นของประเทศ  วิเคราะห์ผลกระทบเหตุการณ์ในประเทศ ข่าวสารในประเทศ
4 เข้าใจสถานการณ์ของโลก  วิเคราะห์ผลกระทบเหตุการณ์ต่างประเทศ ข่าวสารจากต่างประเทศ
5 ปัญหาในการประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ปัญหาในธุรกิจ  ความรู้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจ
6 การนำกฎหมายเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นธุรกิจ  วิเคราะห์การใช้กฎหมายกับการดำเนินธุรกิจ  ความรู้ในเรื่องกฎหมายและธุรกิจ
7 โอกาส อุปสรรค และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ  วิเคราะห์โอกาส อุปสรรค และกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจ

 ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมาย , บริษัท , คู่แข่ง, เหตุการณ์ในประเทศและนอกประเทศ  

8 การตั้งองค์กรธุรกิจให้เหมาะสมกับธุรกิจ  การเชื่อมโยงองค์กรให้เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ  ความรู้เกี่ยวกับองค์กรธุรกิจต่างๆ
9 อำนาจรัฐกับธุรกิจ  การบริหารจัดการกับอำนาจรัฐให้เหมาะสมกับธุรกิจ  การบริหารของอำนาจรัฐที่มีต่อธุรกิจ
10  สัญญากับการทำธุรกิจ ทำสัญญาอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบ  การทำสัญญาในธุรกิจ
11  ธุรกิจกับการร่วมทุนต่างชาติ  การวิเคราะห์การร่วมทุนกับต่างชาติ  การทำธุรกิจของคนต่างด้าว
12  การรวมกิจการ  พิจารณาว่าการรวมกิจการกับธุรกิจอะไรที่จะช่วยเกื้อประโยชน์ให้แก่กัน  การควบรวมกิจการ
Other Gotoknow  ทักษะในการเขียนและแสดงความคิดเห็น, ทักษะในการใช้ Gotoknow  การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงการค้นคว้าหาความรู้
 Mind Manager X5  การใช้ Mind Manager  การเชื่อมโยงความคิด
 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ  ความรู้เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน benyapa_mut23_business law

คำสำคัญ (Tags)#ประเมินการเรียนรู้ในวิชากฎหมายธุรกิจ

หมายเลขบันทึก: 64794, เขียน: 02 Dec 2006 @ 07:36 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 14:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)