องค์ความรู้ในห้องเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ

องค์ความรู้ที่ได้รับในห้องเรียนกฎหมายธุรกิจที่นี่ ไม่ใช่การท่องจำตัวหนังสือ เพราะเราได้เรียนรู้กฎหมายด้วยวิธีธรรมชาติ และได้ฝึกให้เป็นคนที่มีกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบ

 

 

ครั้งที่ 

 Purpose

Skill 

 Knowledge

   1.

ทราบถึงกฎหมายเพื่อการบริหารธุรกิจ

เรียนรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

ความเข้าใจในความรู้เบื่องต้นที่เกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ

( ** เพิ่มเติม การได้รู้ที่มาของกฎหมาย ทำให้เข้าใจกฎหมาย มากกว่าการเป็นตัวบทที่เป็นเพียงอักษรเท่านั้น กฎหมายที่ไม่ได้มาจากความถูกต้อง ย่อมไม่ใช่กฎหมายที่ยุติรรม )

 2.

ทราบนิยามของกฎหมายธุรกิจ ประเภท และการทำธุรกิจโดยถูกกฎหมาย

เรียนรู้กฎหมายธุรกิจ ประเภท และการทำธุรกิจโดยถูกกฎหมาย

ความเข้าใจกฎหมายกฎหมายธุรกิจ

 3.

ประเมินสถานการณ์เด่นในประเทศไทยด้านธุรกิจ

การวิเคราะห์ สถานการณ์ ทั้งด้านธุรกิจและสถาณการณ์เด่นในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

เข้าใจในสถาณการณ์ วิธีการประเมิณสถาณการณ์ และ ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างของผู้อื่น

 4.

ประเมินสถานการณ์เด่นโลก

ค้นคว้า ประเมิณเหตการณ์เด่นของโลก วิเคราะห์ผลกระทบจากเหตการณ์ต่อภาคธุรกิจ

ได้เรียนรู้ ถึงสถาณการณ์เด่นของโลกในด้านต่างๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

( ** เพิ่มเติม ทำให้เริ่มเข้าใจมุมมองความคิดแบบเป็นระบบ จากการมองเห็นภาพในระดับโลกและ ระดับประเทศ และการถูกกระตุ้นให้คิดถึงความเชื่อมโยงของทั้ง 2 ระดับ)

 5.

 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจ

วิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจและปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในด้านต่างๆ

ความเข้าใจในธุรกิจที่สนใจในด้านต่างๆ และได้เห็นถึงปัญหาในภาพรวม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือแก้ไข
                      ( **เพิ่มเติม ได้มุมมองที่กว้างขึ้น จากการโดยพยายามศึกษาธุรกิจในหลายๆด้านเพื่อค้นหาปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจให้ครอบคลุม )     

 6.

ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

การค้นคว้า ว่าธุรกิจที่สนใจเกี่ยวข้องกับกฎหมายในด้านใดบ้าง

เข้าใจสิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของธุรกิจในด้านกฎหมาย รวมถึงขีดจำกัดที่กฎหมาย มีผลต่อการวางแผนดำเนินธุรกิจ

 7.

ทราบถึงโอกาสอุปสรรคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

วิเคราะห์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มทำธุรกิจ

เข้าใจตัวธุรกิจอย่างเป็นระบบ ทั้งการค้นหาปัญหา โอกาส และการคาดการณ์ข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้น  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมายที่ผู้ประกอบการพึงปฎิบัต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากเกิดข้อพิพาท

( ** เพิ่มเติม  สิ่งสำคัญที่ได้รับจากการเรียนครั้งนี้คือ คือได้รู้จักและเข้าใจ กระบวนการจัดการความคิดแบบมีระบบ มีขั้นตอนจากต้นไปสู่ปลาย จากหลักไปสู่ย่อย ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ในการนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ)

 8.

ทราบถึงอำนาจรัฐกับธุรกิจ

ได้ศึกษาความ สัมพันธ์ของอำนาจรัฐที่มีต่อกับธุรกิจ

เข้าใจความรับผิดชอบของธุรกิจในด้านกฎหมาย และเข้าใจที่มา และความสำคัญของกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อควบคุมดูแลธุรกิจ

 9.

ทราบถึงโครงสร้าง และรูปแบบของธุรกิจ

ได้ศึกษาโครงสร้าง และรูปแบบของธุรกิจ

ได้ทราบความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้าง ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ

 10.

ทราบถึงสัญญาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ

ได้ศึกษาสัญญาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ จนถึงการดำเนินธุรกิจ

ได้รู้จักเกี่ยวกับข้อสัญญาต่างๆที่ต้องใช้ในธุรกิจ

 

 ลินดา วัฒนเกียรติวงศ์

4818140064

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบ้านกฎหมายธุรกิจ

คำสำคัญ (Tags)#องค์ความรู้ในห้องเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ#homework10

หมายเลขบันทึก: 64785, เขียน: 02 Dec 2006 @ 03:06 (), แก้ไข: 09 Jun 2012 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)