GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เด็กๆ เห็นต่างจากเราไหม อย่างไร

พิธีเปิดเอเซี่ยนเกมส์ ณ กรุงโดฮา

พิธีเปิดเอเซี่ยนเกมส์ ณ กรุงโดฮา

ความรู้สึกที่หลากหลาย   ชื่นชมในความคิด  ยินดีที่เห็นความร่วมมือระหว่างชนชาติทังในแง่มุมของการแข่งขันความเป็นเลิศด้านกีฬา  และ เห็นการร่วมมือกันทำงานสารพัดด้านของทุกฝ่ายเพื่อให้พิธีเปิดนี้ที่มีความยิ่งใหญ่สำเร็จอย่างงดงาม

ทึ่งในความเป็นอาหรับ  ไฮเทคโนโลยี  และ คน

เรียนรู้สังคม การค้า  การแสดง   การดนตรี   วัฒนธรรม ภายใน ๓ ชั่วโมง  ผ่านกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาระดับโลก

บางคนอาจจะรู้สึกว่า ครั้งหน้าจะเป็นอย่างไร    แต่ผมคิดย้อนกลับมาในเมืองไทย  ว่าเราจะสู้อย่างไร 

และ สู้อะไร   ทำไมต้องสู้

 

การที่ชนชาติหนึ่งชาติใดจะสูญหายไปจากโลกนี้  ในภาวะต่อไปภายหน้า   ไม่ใช่การถูกลบไปจากแผนที่โลก   แต่น่าจะเป็นการถูกลบไปจากความทรงจำของเพื่อนร่วมโลก  ว่าเรายังมีอะไรเป็นตัวของเราเองบ้าง  และ สามารถที่จะเชิดชูอัตตลักษณ์เหล่านั้นออกมาได้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 64784
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)