สรุปเป้าหมายที่ผ่านมาของแต่ละสัปดาห์

สรุปเป้าหมายที่ผ่านมาของแต่ละสัปดาห์
ครั้งที่ Purpose Skill knowledge
1. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน ปี 2550   ทำให้ทราบถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศในปี 2550 ว่าน่าจะมีทิศทางไปทางใด   ค้นหาข้อมูลแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นจากหนังสือ ต่างๆ   วรสาร Internet   ทำให้คาดเดาสภาพเศรษฐกิจในปี 2550 ได้ เศรษฐกิจไทยในปี   น่าจะมีศักยภาพที่จะฟื้นตัวได้ดี  
2.สถานะการณ์เด่นของโลกในปลาย ปี 2549   ทำให้ทราบถึง สถานะการณ์เด่นของโลกในปลาย ปี 2549   ค้นหาข้อมูลแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นจากหนังสือ ต่างๆ   วรสาร Internet   นายกใหม่ของญี่ปุ่น ,โอเป็กลดกำลังการผลิตน้ำมัน กรณีนี้อาจทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอ  
3 . ทบทวนสิ่งที่เรียนในวันที่ 090906   สอนให้ทราบถึงกฎหมายทั้งระบบที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ นิยามของกฎหมายธุรกิจ

สามารถค้นหา

สามารถค้นหาความหมายของกฎหมายจากหนังสือและ Internet   ทราบถึงกฎหมายคือ - กฎหมายจารีตประเพณี - หลักกฎหมายทั่วไป - กฎหมายของรัฐสภา  
4. ธุรกิจที่สนใจจะดำเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์   ให้นักศึกษาหาธุรกิจที่สนใจที่จะทำมา 1 ธุรกิจ   ฝึกค้นหาธุรกิจที่คิดว่าตนเองสามารถจะทำได้และถ้ามีโอกาสคิดว่าจะทำ  

การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั้นมีกฎหมาย สัญญาการค้าอย่างไร และการทำธุรกิจนี้นั้นต้องเริ่มศึกษาอย่างไร

5. ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์   เพื่อค้นหา ปัญหาและอุปสรรค ที่อาจจะเกิดขึ้น   สร้างปัญหาทดลองขึ้นมาหลายๆปัญหาแล้วหาหนทางการแก้ไขเพราะเมื่อทำงานจริงเราจะได้มีแนวทางในการแก้ไขได้ถูกต้อง   ได้รู้ถึงต้นตอของปัญหาและวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง    
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์แบบครบวงจร   เพื่อทำให้ทราบถึงการทำธุรกิจนี้ เราต้องมีความรู้กฎหมายด้านใดบ้าง  

การจดทะเบียนบริษัท, การสั่งอุปกรณ์ตกแต่งจากต่างประเทศ

กฎหมายด้านภาษีอากร

กฎหมายว่าด้วยการบัญชี

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  

 
ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท และการดำเนินธุรกิจต้องใช้กฎหมายใด เกี่ยวพันกับองค์กรใดบ้าง  
7. โอกาส อุปสรรค และกฎหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์       ทำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจนี้ และทราบอุปสรรคที่ขวางอยู่ข้างหน้า.   ทำให้ทราบถึงวิธีที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาล่วงหน้า จากการศึกษาหาทางออกไว้ก่อน   ทำให้เรามีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในแนวทางที่ถูกต้อง  
8. ธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐอย่างไร     ทำให้ทราบถึงการจะทำธุรกิจนี้ต้องติดต่อกับภาครัฐอย่างไรบ้าง   ทำให้รู้วิธิการติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์การจดทะเบียน เสียภาษีบริษัทประจำปี , ภาษีป้ายร้านค้ากับสรรมพากร การติดต่อนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องผ่านพีธีการทางศุลกากร  การของ จ่ายเงินประกันสังคม , จ่ายเงินเข้ากองทุนเงินทดแทน กับกระทรวงแรงงาน   ทำให้รู้วิธิการติดต่อ กับภาครัฐเพื่อดำเนินการที่ถูกต้อง  
9. สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ทำให้ทราบถึงตัวสัญญาทั้งหมดที่เราจะต้องทำกับใครบ้างในการจัดตั้งบริษัท

สามารถทำสัญญาต่างๆ ได้ถูกต้อง  สัญญาการกู้เงิน ขอ OD แบงค์

สัญญาซื้อ-ขาย และการรับประกันสินค้ากับบริษัทที่จำหน่าย เครื่องมือ-อุปกรณ์

สัญญาเช่าตึก อาคาร

สัญญาจ้างลูกจ้าง

สัญญาซื้อ-ขาย ระหว่างบริษัทผู้ผลิตสินค้า

 
ทำให้รู้จักการทำสัญญาต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้องกับกิจการ  
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Business Law MUT 22

คำสำคัญ (Tags)#สรุปเป้าหมายที่ผ่าน

หมายเลขบันทึก: 64778, เขียน: 02 Dec 2006 @ 00:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
เจอมะม่วงแค่ ๙ ลูกเองนะคะ ปีนขึ้นไปดูบนต้นมะม่วงใหม่ค่ะ