องค์ความรู้ในห้องเรีนกฎหมายธุรกิจ

มนัสวี
การทำธุรกิจควรที่จะรู้ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจนั้นดำเนินไปได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้จากห้องเรียนกฎหมายธุรกิจ

ครั้งที่

Purpose Skill Knowledge
1 รู้จักกฎหมายเพื่อบริหารธุรกิจ เรียนรู้กฎหมายเพื่อช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปในทางที่ถูกและไม่ต้องมามีปัญหาทีหลัง ทราบถึง กฎหมายที่จะมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ
ผลลัพธ์ที่ได้ : เริ่มเรียนรู้ และปรับความ คิด ให้ไปในทิศทางเดียวกับที่อาจารย์ต้องการให้เป็นในห้องเรียนกฎหมาย
2 รู้จักนิยามของคำว่ากฎหมายธุรกิจ และ รู้จักการทำธุรกิจโดยถูกกฎหมาย รู้ว่ากฎหมายคืออะไรและสนใจที่จะทำธุรกิจประเภทไหน รู้ถึงความหมายของกฎหมาย ,ประเภทของกฎหมาย
ผลลัพธ์ที่ได้ : เรียนรู้การใช้ gotoknow เป็นการแชความรู้ร่วมกับบุคคลอื่นและได้ทราบถึงการทำธุรกิจจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องกฎหมายเป็นอย่างมาก
3 ประเมินสถานการณ์เด่นของประเทศไทย ประเมินสถานการณ์ในประเทศไทยและประเมินสถานการณ์ธุรกิจที่สนใจถึงความเป็นไปได้ ในการประกอบธุรกิจนั้นต้องทราบถึงสถานการณ์ภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบที่ดีและไม่ดีให้กับธุรกิจของเรา
ผลลัพธ์ที่ได้ : การทำธุรกิจจะต้องสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันและเศรษฐกิจที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่เราสนใจและจะทำในอนาคตและควร ทราบว่าสิ่งที่จะกร ะทบกับธุรกิจของเรานั้นประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง
4 ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลก สถานการณ์เด่นทางเศรษฐกิจของโลกเข้ามาเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบ กับธุรกิจ ในการทำธุรกิจจะต้องมอง สถานการณ์ ทั้ง ภายในประเทศเ และ สถานการณ์โลก ให้เป็นด้วยและต้องมองให้ถึงอนาคตว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านไหนบ้าง
ผลลัพธ์ที่ได้ : ในการประกอบธุรกิจเราต้องทราบถึงสถานการณ์ของโลกเพื่อประเมินถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา และเพื่อที่จะหาทางป้องกันไว้ล่วงหน้าได้และถ้าไม่สามารถป้องกันได้ก็ไม่เจ็บตัวมากจนเกินไปดังนั้น   เราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ตลอดเวลา
5 รู้ถึงปัญหาและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ในการทำธุรกิจมีปัญหาและอุปสรรคอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างและจะ รับมือกับ ปัญหาเหล่านั้นอย่างไร บ้าง เมื่อวางแผนที่จะดำเนินธุรกิจได้แล้วก็ต้องรู้จักวิธีที่จะรับมือกับปัญหาด้วย
ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้รู้ว่าการทำธุรกิจนั้นมีทั้งโอกาสและอุปสรรคแต่เมื่อมีอุปสรรคแล้วก็ต้องหาวิธีจัดการกับอุปสรรคนั้นๆให้ได้ด้วยให้ได้เห็นความเป็นจริงในการทำธุรกิจ
6 รู้จักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่จะประกอบการ ฝึกทักษะการหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่จะใช้ว่าสามารถหาได้จาก websit อะไรบ้าง การที่จะประกอบธุรกิจขึ้นมานั้นจะต้องใช้กฎหมายอะไรบ้าง
ผลลัพธ์ที่ได้ : รู้จักที่จะเลือกใช้กฏหมายให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราว่ามีกฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มแรกในการจัดตั้งธุรกิจ
7 รู้ถึงโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจและกฎหมายที่สามารถช่วยธุรกิจได้ การก่อตั้งธุรกิจจะต้องรู้ว่า ประโยชน์ของธุรกิจหรือ ตั้งธุรกิจ กำไรคืออะไร ลูกค้าคือใคร   หาแหล่งเงินทุนที่ไหน และการได้เปรียบคนอื่นตรงไหนบ้าง ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจและ กฎหมายที่ช่วยเหลือธุรกิจได้
ผลลัพธ์ที่ได้ : มอง ภาพออกว่าในการทำธุรกิจนั้นจะต้องรู้อะไรบ้างและต้องเริ่มต้นที่ตรงไหนและเกิดขบวนการในการจัดตั้งธุรกิจที่ทำให้สำเร็จและเป็นผลขึ้นมาจริงได้
8 รู้ถึงอำนาจของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อำนาจของรัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจตอนไหนและมีและไรบ้างและรู้ถึงสาเหตุที่รัฐต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ทราบถึงที่มาที่ทำให้รัฐต้องเข้ามากำกับดูแลและเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ผลลัพธ์ที่ได้ : รู้ว่า อำนาจของรัฐ มีส่วน ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ โด ยที่ถูกต้องตามกฎหมาย
9 ทราบถึงลักษณะขององค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับธุรกิจ รู้ว่าการจัดตั้งธุรกิจขึ้นมานั้นจะจัดตั้งให้เป็นองค์กรประเภทไหนที่เหมาะสม ทราบถึงลักษณะขององค์กรทางธุรกิจว่ามีลักษณะใดบ้าง และภาระหน้าที่ตามกำหมายที่ต้องปฏิบัติเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
ผลลัพธ์ที่ได้ : การจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจนั้นต้องมีความเหมาะสมกับธุรกิจเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินงานและง่ายต่อการจัดเก็บภาษี และง่ายในการจัดหาเงินทุน
10 รู้จักสัญญาทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ทำให้ทราบถึงตัวสัญญาที่เราจะต้องทำกับใครบ้างในการจัดตั้งบริษัท ทราบว่าสัญญาเป็นการตกลงกันของคู่กรณี 2 ฝ่าย ที่มีความต้องการที่ตรงกัน และผลของสัญญา
ผลลัพธ์ที่ได้ : ทำให้รู้จักการทำสัญญาต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้องกับกิจการ  และ ทราบถึงความสำคัญของสัญญาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจจะมีผลกระทบ กับธุรกิจถ้ามีการทำผิดสัญญา
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายน่ารู้

คำสำคัญ (Tags)#องค์ความรู้

หมายเลขบันทึก: 64783, เขียน: 02 Dec 2006 @ 02:08 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 21:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
กวนมะม่วงเป็นแล้วค่ะ