Blog Ranking in Planet "กลุ่มบล็อก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 132 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (1 ธ.ค..2549)"

รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อก ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ของ ท่านอาจารย์   JJ รวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 1 ธ.ค.2549 เวลา 20.00 น.ครับ
โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ
มาดูกันเลยครับใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่

 

คลิกดูการรายงานอันดับบล็อกครั้งก่อนๆ ที่นี่

 
อันดับ บล็อก โดย จำนวนบันทึก


1 KMI Thailand โดย Prof. Vicharn Panich = 2051 - 2060 บันทึก


2 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย JJ = 1041 - 1050 บันทึก


3 keep in mind by bon โดย นายบอน!-กาฬสินธุ์ = 861 - 870 บันทึก


4 beemanNUKM โดย beeman = 741 - 750 บันทึก


5 PracticallyKM โดย Dr. Phichet Banyati = 681 - 690 บันทึก


6 นเรศวรวิจัย-QA-KM โดย ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร = 551 - 560 บันทึก

>
7 ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน โดย ชายขอบ = 471 - 480 บันทึก


8 ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้ GotoKnow โดย ดร. จันทวรรณ น้อยวัน = 301 - 310 บันทึก


9 บ้านสุขภาพ_Go2No โดย นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ = 241 - 250 บันทึก


10 สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน โดย นาย ภีม ภคเมธาวี = 221 - 230 บันทึก


11 Dr.Achara bamras โดย Dr. อัจฉรา เชาวะวณิช = 221 - 230 บันทึก


12 เล้าข้าวศึกษา โดย ออต = 211 - 220 บันทึก


13 Hemato หรรษา โดย พี่เม่ย = 181 - 190 บันทึก


14 บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท = 181 - 190 บันทึก


15 play & play โดย หญิง,อ้อ,อ้อม = 171 - 180 บันทึก


16 เรื่องเล่าและเรื่องคุยจาก Lab Chem โดย โอ๋-อโณ = 161 - 170 บันทึก


17 khajit's blog โดย นาย ขจิต ฝอยทอง = 161 - 170 บันทึก


18 Learn Together โดย Thawat = 151 - 160 บันทึก


19 QA_KM in NU โดย นาง มาลินี ธนารุณ = 131 - 140 บันทึก


20 สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข. โดย สำนักงานก.พ.เครือข่าย ม.ขอนแก่น = 131 - 140 บันทึก


21 Beyond "KM" โดย beyondKM = 121 - 130 บันทึก


22 ครูนอกโรงเรียน โดย ครูนงเมืองคอน = 121 - 130 บันทึก


23 effective English usage โดย โอ๋-อโณ = 111 - 120 บันทึก


24 รุจโรจน์ แก้วอุไร [จากโน้ตของผม] โดย อ.หนึ่ง = 101 - 110 บันทึก


25 งานพัฒนาบุคลากร โดย เมตตา = 101 - 110 บันทึก


26 ครูสิริพรกับบันทึก โดย สิริพร กุ่ยกระโทก = 101 - 110 บันทึก

>
27 ระบบหลักประกันสุขภาพ โดย ชายขอบ = 91 - 100 บันทึก


28 ลานปัญญา โดย Handy = 91 - 100 บันทึก


29 KM creative โดย จ๊ะจ๋า = 91 - 100 บันทึก


30 สภามหาวิทยาลัย โดย Prof. Vicharn Panich = 91 - 100 บันทึก


31 เกร็ดชีวิตหมออนามัย โดย ชายขอบ = 81 - 90 บันทึก


32 สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน โดย ชายขอบ = 81 - 90 บันทึก


33 สองคนยลตามช่อง โดย พี่เม่ย = 81 - 90 บันทึก


34 Leadership Development โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี = 81 - 90 บันทึก


35 ฉันรู้ ฉันคิด ฉันจึงเขียน โดย ดร. จันทวรรณ น้อยวัน = 71 - 80 บันทึก


36 NU_OfficeKM โดย นาง มาลินี ธนารุณ = 71 - 80 บันทึก


37 บ้านสาระ โดย นพ. วัลลภ พรเรืองวงศ์ = 71 - 80 บันทึก


38 แผนและสารสนเทศ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ธวัช มข. = 71 - 80 บันทึก


39 เรื่องเล่าในวจก.มข. โดย ผศ. จงรักษ์ หงษ์งาม = 61 - 70 บันทึก


40 MSUKM-Panda โดย Panda = 61 - 70 บันทึก


41 เรื่องเล่าชาว Igs โดย nidnoi = 61 - 70 บันทึก


42 คนเล่าเรื่อง "จิตเวช" โดย Ka-Poom = 61 - 70 บันทึก


43 ความรู้เพื่อชีวิต โดย ดร. แสวง รวยสูงเนิน = 61 - 70 บันทึก


44 คนไร้กรอบ โดย คนไร้กรอบ = 61 - 70 บันทึก


45 เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกล โดย ชาญวิทย์-นครศรีฯ = 51 - 60 บันทึก


46 เลขานุการศูนย์บริการวิชาการ โดย เรือจ้าง = 41 - 50 บันทึก


47 วารสารศูนย์บริการวิชาการ โดย นางสาว สิรินธร วงษ์ชาลี = 41 - 50 บันทึก


48 ศูนย์ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพ ร.พ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย พิชชา ถนอมเสียง = 41 - 50 บันทึก


49 นานาสาระ กับกองกลาง มมส. โดย อ้อ - สุชานาถ = 41 - 50 บันทึก


50 การพัฒนาองค์กรเพื่อวลัยลักษณ์ โดย คนพัฒนาองค์กร = 41 - 50 บันทึก


51 Bright Lily โดย Bright Lily = 41 - 50 บันทึก


52 chuanpis โดย ชวนพิศ สุขแย้ม = 41 - 50 บันทึก


53 [email protected] โดย yayaying = 31 - 40 บันทึก


54 Hospital Accreditation โดย Dr Anuwat Supachutikul = 31 - 40 บันทึก


55 NUQA Staff .. RO โดย RO_NUQA = 31 - 40 บันทึก


56 หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม โดย audit3. = 31 - 40 บันทึก


57 ทันตะมน. โดย Tom_NU = 31 - 40 บันทึก


58 ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชน โดย นาง นายิกา เดิดขุนทด = 31 - 40 บันทึก


59 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สะเดาะข้อมูล โดย นาย เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ = 31 - 40 บันทึก


60 Digital Mind Map แผนที่ความคิด โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี = 21 - 30 บันทึก


61 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย MS Charatsri Chutachindaket = 21 - 30 บันทึก


62 ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่ โดย นาย มนูญ บรรณวงศิลป์ = 21 - 30 บันทึก


63 KKU Innovation 2007 โดย paew = 21 - 30 บันทึก


64 การระงับปวดหลังผ่าตัด โดย นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 11 - 20 บันทึก


65 ประภาพรณ์ ขันชัย โดย แตงโม = 11 - 20 บันทึก


66 กิจการนักศึกษา โดย poopeh = 11 - 20 บันทึก


67 ชุมชนคนคุณภาพ โดย คุณ รัตติยา เขียวแป้น = 11 - 20 บันทึก


68 กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ โดย นาง เอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ = 11 - 20 บันทึก


69 สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ โดย นิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล = 11 - 20 บันทึก


70 งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ โดย งานนโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร = 11 - 20 บันทึก


71 คุณอำนวย BM โดย beeman = 11 - 20 บันทึก


72 qa-kamphanat โดย Mr. kamphanat archa = 11 - 20 บันทึก


73 Panda E-learning โดย Panda = 11 - 20 บันทึก


74 ประกายรังสี โดย นาย มานัส มงคลสุข = 11 - 20 บันทึก


75 คุณคิดอย่างไรเมื่อถามถึง KM ? โดย นายอุทัย อันพิมพ์ = 11 - 20 บันทึก


76 บันทึกเล่มเล็ก โดย ออยเอง = 11 - 20 บันทึก


77 บันทึกการเมืองไทย โดย Prof. Vicharn Panich = 11 - 20 บันทึก


78 ตลกวันละนิด...จิตแจ่มใส โดย นาง กฤษณา สำเร็จ = 11 - 20 บันทึก


79 KM:Prince of Songkla University โดย พิชิต เรืองแสงวัฒนา = 9 บันทึก


80 วิมานเทพ โดย นาย สวัสดิ์ วิชระโภชน์ = 9 บันทึก


81 สนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช = 9 บันทึก


82 ขจิต ฝอยทอง โดย นาย ขจิต ฝอยทอง = 9 บันทึก


83 AUTONOMOUS_KKU โดย ส.อมก.สำนักงานอธิการบดี = 8 บันทึก


84 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มข. โดย ครงการติดตามและประเมินผล ศูนย์บริการวิชาการ = 8 บันทึก


85 ทักษะการคิด โดย ราชมงคล ประเทศไทย = 8 บันทึก


86 R2R ในแผนกวิสัญญีฯ มข. โดย นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 8 บันทึก


87 เทคนิคการทำงานชุมชน โดย สุภัทร ชูประดิษฐ์ = 7 บันทึก


88 "หมอตุ๊" บอกเล่าเรื่องประกันชีวิต โดย นาย สมเกียรติ = 7 บันทึก


89 r2r-vicharn โดย Prof. Vicharn Panich = 7 บันทึก


90 วิจัยผ้าไหม โดย ออต = 6 บันทึก


91 ทัศนาธรรมชาติ โดย โอ๋-อโณ = 6 บันทึก


92 งงงง โดย นางสาว รัศมี กิตชัย = 6 บันทึก


93 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียง = 6 บันทึก


94 คนดอย(ปูนแก่งคอย) โดย นาย ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ = 6 บันทึก


95 Lion JJ โดย Lion JJ = 6 บันทึก


96 งานวิสัญญี..(เพื่อผู้ป่วย)...ไทย โดย นาง กฤษณา สำเร็จ = 6 บันทึก


97 ตามรอย(หลัง)งานประจำ(วัน)..วิสัญญี(หรือดมยา).... โดย นาง กฤษณา สำเร็จ = 6 บันทึก


98 งานรักษาความปลอดภัย มข. โดย นาย มรกต สุบิน = 5 บันทึก


99 รังสีเทคนิค มน. โดย นาย ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก = 5 บันทึก


100 การเจ้าหน้าที ม.อ. โดย จารุมณี = 5 บันทึก


101 ฉัน...กับชีวิต(พยาบาลดมยา)..... โดย นาง กฤษณา สำเร็จ = 5 บันทึก


102 หน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยนอก โดย mrs เมธินี may เจ้าทรัพย์ = 5 บันทึก


103 หน่วยจัดอบรมและสัมมนา โดย นาย เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ = 4 บันทึก


104 เรื่องเล่า (เบาๆ) จากผู้ป่วย โดย นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 4 บันทึก


105 วิสัญญี โดย neeanes = 4 บันทึก


106 บันทึกจากการเดินทาง โดย นางสาว เดือนเพ็ญ ชิวพิมาย = 3 บันทึก


107 ศูนย์สุขภาพชุมชนสร้างสุขภาพ โดย นาง นงนุช เอี้ยงลักขะ = 3 บันทึก


108 รังสีมีเทคนิค โดย นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ = 3 บันทึก


109 โครงการบัณฑิตศึกษาพัฒนบูรณาการศาสตร์ (ครูบาสุทธินันธ์) โดย Prof. Apichai Puntasen = 3 บันทึก


110 เพื่อนช่วยเพื่อน โดย กิตติมา จันทรสม = 3 บันทึก


111 KM คณะแพทยศาสตร์ มข. โดย นพ. สมบูรณ์ เทียนทอง = 3 บันทึก


112 เสียงคนเล็กคนน้อย โดย yayaying = 2 บันทึก


113 คลีนิกกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย Mr.AuN chalermwut srionlah = 2 บันทึก


114 คนตรวจสอบภายใน มข โดย นางสาว นงรัตน์ ศิริคำเพ็ง = 2 บันทึก


115 การบริหารการพัฒนา โดย นาย สุรศักดิ์ แก้วคำแสน = 2 บันทึก


116 Competency Development โดย ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดี = 2 บันทึก


117 หน่วยสารบรรณทันตะ โดย Ms กิติพร ไชโยกุล = 2 บันทึก


118 ฟันดีมีสุข โดย รองศาสตราจารย์ อินทรพล หอวิจิตร = 2 บันทึก


119 newimage-kku โดย be goodly = 2 บันทึก


120 กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นาง อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส = 1 บันทึก


121 สนับสนุนการศึกษาแพทย์ โดย นาง อุมาพร แก้วซิม = 1 บันทึก


122 KM 4 us all โดย Anonymous = 1 บันทึก


123 ส่วนบริหารและธุรการ โดย ส่วนบริหารและธุรการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น = 1 บันทึก


124 ทุนทางปัญญา โดย บวร = 1 บันทึก


125 เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ โดย นาง มยุรี - ทิพย์สิงห์ = 1 บันทึก


126 คุณนายสายเสมอ โดย [email protected] ( หนิง ) = 1 บันทึก


127 ผู้ป่วยระยะวิกฤต โดย บัวแก้ว = 1 บันทึก


128 จัดหาวัสดุ โดย นาง เทพินทร์ นาหนองตูม = 1 บันทึก


129 การบริหารงานบุคคล โดย HS4BES = 1 บันทึก


130 สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ โดย HS4BES = 1 บันทึก


131 งานบริการการศึกษา โดย นาง วิลาวรรณ ปีตธวัชชัย = 0 บันทึก


132 ตอบปัญหา...."วิสัญญี"(ดมยา).... โดย นาง กฤษณา สำเร็จ = 0 บันทึก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 64776, เขียน: 02 Dec 2006 @ 00:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

เขียนเมื่อ 

 Be Cool เรียนท่าน บอนFree

 ขยันหลายครับ

 ท่านBeeMan ท่าน ดร.ขจิต ฝากมาว่า

 "สุดๆขยัน ไม่ยั่นนับ Blog"

พวกเราอยู่ที่ กทม มาประชุม KM แห่งชาติไท ครับเขียนเมื่อ 
ทดลอง code ใหม่ๆครับ ทำแล้ว ม่วนหลาย ใส่รูปพร้อม อิอิ
  • แสดงว่านายบอนไม่ได้ไปที่ไบเทค ก็เลยมีเวลาคิดหา Code อะไรใหม่ๆ ออกมา ใส่รูปให้พร้อม
  • เหมือนลำดับของ ATP  เอ้า.. ใครอยากไต่อันดับเร่งมือหน่อย

 

  • ตอนนี้สงสัยนายบอนไม่อยู่บ้าน ทิ้งบ้านไว้หลายเวลาแล้ว
  • หรือไม่ก็หมดฤทธิ์ยา (ยาขยัน)
เขียนเมื่อ 
กลับถึงบ้านแล้วครับคุณหมอ
เขียนเมื่อ 
แวะมาขอบคุณ กลับมามหาวิทยาลัยแล้วครับ
เขียนเมื่อ 

 Father’s Day Boy ยินดีครับ กลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย