วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2549

08.30น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     เนื่องวันนี้ผมและเพื่อนๆเทคโนฯ ต้องไป Present ว่าเราได้อทำอะไรบ้างจากการฝึกงานใน 1เดือนที่ผ่านมาครับ และได้รับคำติชมจากอาจาร์ยผู้ประเมินเพื่อนำไปแก้ไขในการพัฒนาตนเองต่อไปครับ

ภาคย์ภูมิ  โพธิ์อยู่

กระทรวงสาธารณสุข