เก็บตก ไม่สด แต่ไม่ ลด ละ เลิก บรรเจิดด้วย KM

 กิจกรรม การจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ วันแรกจากพวกเราไปแล้ว แต่สิ่งที่แล้ว แล้วไป มีการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การซึมชับอย่างกว้างขวาง

ภาพ สองคุณเอื้อแห่งมอดินแดง รศ.ประจักษ์ เสื้อคอสีส้ม และ รศ.รังสรรค์ เสื้อคลุมน้ำเงิน จับคางฟัง อยาง Deep Listening กำลังฟังใครเอ่ย

พวกเรากำลังฟังสองสหาย จาก Patho Otop ไงครับ

ภาพทีมงาน จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ้ายสุด พี่เมตตา พาสุขใจ ถัดมา ผอ.QA จาก ม.น คุณตูน และ ท่านเอื้อวิบูลย์

ภาพ ผศ.ดร.ภาวดี ภักดี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ กำลังไป เรียนรู้ Tacit Knowledge

หลังการประชุม ทีมงานยังนั่ง สร้างความเป็นกันเอง แบบพี่ๆ น้องๆ ก่อน ๕ ทุ่ม วันที่ ๑ ธันวาคม จากซ้าย ท่านBeeMan ท่าน ดร.ขจิต ท่านอาจารย์ ดร.รุจโรจน์ และ ท่านเอื้อรังสรรค์

JJ