กีฬา  นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร เขต 2 

     

ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 

     

จัดประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน  ด้วยกีฬา