เมื่อวานนี้กลับจากการงานกีฬา  ได้พานักเรียนมาส่งที่โรงเรียนแล้ว  ครูอ้อยมีเวลาก่อนกลับบ้านเล็กน้อยที่จะทำงาน  ได้เดินผ่านบอร์ดนิทรรศการของโรงเรียน  และเขียนติดไว้ว่า  ...อังกฤษจองไว้

ทำให้นึกออกมาว่า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ยังได้จัดบอร์ดร่วมกับทางโรงเรียนเลย

ขึ้นมาที่ห้องพัก  วางแผนว่า  จะทำอย่างไรดี 

จึงตัดสินใจว่า  พรุ่งนี้เพื่อเสร็จภารกิจที่เรียนที่มหาวิทยาลัยแล้ว  จะเข้ามาในโรงเรียนและนำกิจกรรมปีที่แล้วมาติดก่อน 

ครูอ้อยมักจะมองข้ามงานเล็กๆเสมอ  แต่ยังไม่สาย  พอมีเวลาบ้าง  ต้องรู้จักหันมามองงานเล็กๆ  แต่สำคัญเสมอ  ด้วย