กรรมการกองทุนท้องถิ่นปฎิบัติการ IO

(คุณสมศิริ ยิ้มเมือง คลื่น 103.5 เทศบาลเมืองพัทลุง รายการ สาระดี เพื่อสุขภาพ อิกอากาศเรื่อง กรรมการกิงทุนสุขภาพตำบลในสัดส่วนภาคประชาชน และสิทธิประโยชน์คนไทยในกลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

</span></span>

.............กองทุนหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช เป็นกองทุนที่มีเครือข่ายมากมาย มีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า 40ล้านคน มีค่าเฉลี่ยรายหัวคนละ 45บาท มีงบประมาณปีแสนล้านต่อปี ที่สำคัญคือแต่ละกองทุนท้องถิ่น มีงบหลือจ่าย ในแต่ละท้องถิ่น หลายแสนบาท รวมกันทั้งเขต 12 มีงบเหลือ700ล้าน

(อาจารย์ ชโลม เกตุจินดาทักทาย บอกกล่าวเล่าเรื่อง)

ประเด็นปัญหาคือ ทำอย่างไรให้องค์ทางด้านสุข ภาพ ภาคประชาชน และเครือข่ายได้ทำโครงการ ทำแผนพัฒนาสุขภาพแล้วเข้าไปเสนอของบทเองถิ่นมาทำงานด้านสุขภาพ ทั้งเชิงรุก เชิงรับ เชิงป่องกันและการเยียวยา และในปีนี้ทางสปสช เขต 12ได้รุก แต่งตั้ง คณะกรรมการจากคณะทำงานจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพแต่ละจะหวัด เข้าไปเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพทัองถิ่นในสัดส่วนภาคประชาชน ตามพรบ หลักประกันสุขภาพ มาตรา 7

(ชี้แจงวัตถุประสงค์ ชมวิดีทัศน์กับผู้ประสานงานเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคใต้ คุณจุฑา สังขชาติ)


และได้จัดอบรมสัมนาศักยภาพกรรมการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นขึ้น กิจกรรมเสริมศักยภาพร่วมเรียนรู้ โดยการตั้งคำถาม

ว่าชุมชนสุขภาพดีที่อยากเห็น

ต่อด้วยประเด็น สถานี 4 คำถาม

ตามด้วยการรู้จักและเข้าใจถึงทุนสุขภาพตำบล

และต่อด้วย กิจกรรมกลุ่มโครงการอนุมัติเพื่อใคร

แต่เสียดายกิจกรรมสุดท้ายผู้เขียนต้องไปเข้ารายวิทยุคุยเรื่องสาระดีเพื่อสุขภาพ ของคุณ สมศิริ ยิ้มเมือง ได้คุยเรื่องหลักประกันสุขภาพสิทธิของคนไทยและกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการนชึยน

งานนี้ถือว่า สปสช เขต12 ลุกขึ้นปฎิบัติการรุก IO ทางด้านสื่อ เพราะเชื่อว่า สื่อสารที่จะดลับมาครองใจคนคนท้องถิ่นที่เข้าถึงง่ายคือสื่อวิทยุ กลุ่มคนรักหลักประกันต้องออกมาสิ่อปฎิการIO จิตวิทยาทางสิ่อ เพราะคือ คนรักหลักประกันสุขภาพคสช ก็มาด้วย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (5)

ไม่เข้าใจทำไมโฆษณาเข้าไปอยู่ในเนื้อหาบันทึก

sr
IP: xxx.158.58.61
เขียนเมื่อ 

Thank you for the info on กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น not fully utilized.

I think a project like 'clean' vegetables would help promote 'health' in communities -- as well as 'wealth' for local farmers. The outlook for Thailand is that the North and the North-East will be 'very dry'; the South (thanks to the floods) will be very productive. The domestic demand for fresh vegetables in the Central and tourist centres alone will make many vegetables farmers very happy. And that is an essence of 'wellbeing' -- good health.

;-)

เขียนเมื่อ 

เหมือนกันเลย. ..ค่ะ..โฆษณา..แทรกไปทุกแห่งหน..จะเขียนบล้อคก็แข่งจิ้มหนีโฆษณา..จวนจะหมดลมหายใจที่จะอยากเขียน...เล่วววว...55555...

เรียน อาจารย์ SR

คณะทำงานหลักสุขภาพภาคประชาชน ทุกจังหวัด

หารือกัน ว่าทำอย่างไรให้ชาวบ้านได้เข้าไปใช้งบประมาณทำโครงการ มาสร้างเสริมสุขภาวะประชาชน

เรียนคุณ ยายธี ยังคิดวิธีหนีโฆษณายังไม่ได้

ก็บันทึกไปให้โฆษณา มันมีอยู่