ความเห็น 3072671

กรรมการกองทุนท้องถิ่นปฎิบัติการ IO

เขียนเมื่อ 

เหมือนกันเลย. ..ค่ะ..โฆษณา..แทรกไปทุกแห่งหน..จะเขียนบล้อคก็แข่งจิ้มหนีโฆษณา..จวนจะหมดลมหายใจที่จะอยากเขียน...เล่วววว...55555...