บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) กรรมการกองทุนท้องถิ่นปฎิบัติการ IO