ความเห็น 3073098

กรรมการกองทุนท้องถิ่นปฎิบัติการ IO

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ SR

คณะทำงานหลักสุขภาพภาคประชาชน ทุกจังหวัด

หารือกัน ว่าทำอย่างไรให้ชาวบ้านได้เข้าไปใช้งบประมาณทำโครงการ มาสร้างเสริมสุขภาวะประชาชน