ความเห็น 3073104

กรรมการกองทุนท้องถิ่นปฎิบัติการ IO

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ ยายธี ยังคิดวิธีหนีโฆษณายังไม่ได้

ก็บันทึกไปให้โฆษณา มันมีอยู่