​ฝึกสมองหกด้านสองชั้น


ผมลงบันทึกเรื่องฝึกสมองหกด้าน ที่นี่ลงไปได้สักระยะหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าในบันทึกนั้น ผมมอง “ผัสสะทั้งหก” เพียงชั้นเดียว คือมองเป็นช่องทางรับผัสสะที่เกิดจากการสัมผัสเหตุการณ์ต่างๆ เอาไปให้สมองใช้ในการดำเนินชีวิต และใช้พัฒนาสมองเอง


แต่ยังมีวิธีมอง “ผัสสะทั้งหก” อีกชั้นหนึ่ง คือมองในมุมของ “การรู้เท่าทันผัสสะ” ไม่ตกเป็นเหยื่อ ของผัสสะ คือเมื่อสมองรับรู้ผัสสะจากภายนอกแล้ว เราต้องฝึกสมองให้รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของ การสมรู้ร่วมคิดระหว่างผัสสะ กับสมองส่วนลิมบิก แล้วสนองตอบแบบไม่ยั้งคิด เราต้องฝึกให้เปลือกสมอง ส่วนหน้าเข้าไปร่วมวง สร้างความรอบคอบยั้งคิด คำนึงถึงผลระยะยาว มากกว่าผลชั่วคราวระยะสั้น นั่นคือ ในกระบวนการฝึกสมองหกด้านนั้น เราต้องฝึกสองชั้น ชั้นสูงที่ก่อผลดีต่อชีวิตระยะยาวนั้น เรียกว่าฝึก Executive Function & Self Regulation


วิจารณ์ พานิช

๑๘ กันยายน ๒๕๕๙


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)