​ฝึกสมองหกด้าน

การศึกษาไทยละเลยการพัฒนาสมอง ๖ ด้านในระบบการศึกษา เพราะเราใช้หลักการ ที่ผิดในเรื่องการเรียนรู้ หลักการที่ผิดคือเน้นสอนแบบถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป นักเรียนมีหน้าที่จำ หรือดีขึ้น อีกหน่อย ทำความเข้าใจและจดจำเอาไว้ตอบข้อสอบ หลักการที่ถูกคือเน้นสอนแบบให้เด็กลงมือทำหรือปฏิบัติ เพื่อฝึกสมอง ๖ ด้าน ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้ วิชา และพัฒนาลักษณะนิสัยของตนเอง และของเพื่อน การฝึกสมอง ๖ ด้าน คือรากฐานหนึ่ง ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ฝึกสมองหกด้าน

หนังสือ The New Learning Revolution : How Britain can lead the world in learning, education and schooling น่าอ่านมากครับ อ่านง่ายเพราะเขียนแบบสรุปใจความ

ผมถ่ายรูป Six main pathways into the brain ในหนังสือหน้า ๔ มาลงไว้ที่นี่

เพื่อจะบอกว่าการศึกษาไทยละเลยการพัฒนาสมอง ๖ ด้านในระบบการศึกษา เพราะเราใช้หลักการ ที่ผิดในเรื่องการเรียนรู้ หลักการที่ผิดคือเน้นสอนแบบถ่ายทอดความรู้สำเร็จรูป นักเรียนมีหน้าที่จำ หรือดีขึ้น อีกหน่อย ทำความเข้าใจและจดจำเอาไว้ตอบข้อสอบ

หลักการที่ถูกคือเน้นสอนแบบให้เด็กลงมือทำหรือปฏิบัติ เพื่อฝึกสมอง ๖ ด้าน ไปพร้อมๆ กับเรียนรู้ วิชา และพัฒนาลักษณะนิสัยของตนเอง และของเพื่อน

การฝึกสมอง ๖ ด้าน คือรากฐานหนึ่ง ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วิจารณ์ พานิช

๑๘ ก.ย. ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)