วันที่ 28 ระดมความคิด (วันที่ 24 มิถุนายน 2559)

Fah Ladda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


จากการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดในหัวข้อวิธีการเลี้ยงดูสัตว์ วันนี้นำผลงานของนักเรียนติดภายในห้องเรียน จากนั้นให้นักเรียนวนฐานการเรียนรู้ อ่านเนื้อหาของเพื่อน พร้อมให้ดาวแต่ละกลุ่ม ดูตามเนื้อหา ความเหมาะสม ความสวยงาม ความวุ่นวายก็เกิดขึ้น เมื่อเพื่อนบางคนเขียนดาวให้ แต่กลับมีรอยขีดลบที่ดาว บทเรียนวันนี้ทำให้สะท้อนคิดว่า ครั้งต่อไปเราต้องทำดาวมาให้นักเรียนนำไปติด และแต่ละกลุ่มต้องเป็นดาวคนละสีเพื่อป้องกันการขีดฆ่า และป้องการความไม่ลงตัวภายในชั้นเรียน นักเรียนคือกระจกที่สะท้อนตัวครูได้ดีที่สุดจริง ๆ ประสบการณ์จะทำให้เราแกร่งขึ้น


วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับการถอดเนื้อหาในหนังสือเรียน ลงในกระดาษบรุ๊ฟเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน เรื่อง “ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายนมนุษย์” สื่อการเรียนการสอนที่นี่มีความพร้อมมาก ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ ปากกาสี อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่ในการทำกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิด


การทำงานกลุ่มสมาชิกกลุ่มมีความสำคัญมาก ตัวเราก็เช่นกัน ถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่ช่วยงานเราก็มักจะไม่อยากอยู่กลุ่มด้วย นักเรียนก็คงไม่คิดต่างไปจากเรา แต่วันนี้บทบาทหน้าที่เราเปลี่ยนไป โจทย์ที่สำคัญอีกอย่างของการเป็นครู นอกจากการเรียนการสอน คือ การเข้าถึงตัวนักเรียน ให้เกิดความไว้ใจ พร้อมที่จะกล้าบอกเรื่องต่าง ๆ แก้ปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ซึ่งแน่นอนจำนวนปัญหานั้นคงไม่ได้มีน้อย และไม่ได้แก้กันได้ง่าย ๆ ทุกอย่างต้องใช้เวลา และยิ่งเป็นห้องเรียนที่รวมเด็กตัวแสบ วิธีการก็ต้องเข้มข้นขึ้นไปอีก


นี่เป็นผลงานของเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง วาดสวยมาก ถ้าเทียบในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถ้าว่ามีทักษะการวาดรูปที่สวยมาก ไม่ดูแบบ ทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนจริง ๆ “พรสวรรค์ก็สู้พรแสวงไม่ได้” เราก็เช่นกัน ทางเดินนี้อาจไม่ราบเรียบ เราก็ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านไปได้ด้วยความราบเรียบ อาจต้องใช้กลยุทธ์ กลวิธีต่าง ๆ มากมาย แต่เชื่อว่าคุ้มค่าและสวยงามกับการทุ่มเท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวลัดดาวัลย์ จันตะคุต (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)