นางสาว จิตต์พิชชา จริยา

นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
Usernamejidphidcha2537
สมาชิกเลขที่206316
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

บนเส้นทางที่ช่วยสรรสร้างอนาคตของชาติ ทุกย่างก้าวที่เดินแม้จะไม่ได้โรยด้วยกรีบดอกุหลาบ บางครั้งมักมีความรู้สึกที่หลากหลายผสมปนเป แต่ทุกครั้งที่เดินบนเส้นทางนี้ด้วยใจที่มุ่งมั่น หากลองหลับตาจินตนาการวันนี้ที่เราทุ่มเทผลผลิตวันข้างหน้ามักจะสวยงามอยู่เสมอ

"บนเส้นทางของการเป็นครู"