วันที่ 53 ให้รางวัลเด็กเก่ง (1 สิงหาคม 2559)

วันที่ 53 ให้รางวัลเด็กเก่ง (1 สิงหาคม 2559)

เช้าวันจันทร์นี้สิ่งที่แปลกจากกิจกรรมหน้าเสาธงปกติคือ มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวนในวันภาษาไทย ทั้งผลงานการคัดลายมือ และการระบายสี ซึ่งผู้ที่มอบรางวัลให้แก่นักเรียนได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นชั้น คือชั้น ป.1 ก็ให้ 1 คนไปรับรางวัลแล้วค่อยมาแจกต่อที่ห้องเรียนและหลังจากที่เข้าแถวและมอบรางวัลช่วงเช้าเสร็จ ก็ทำงานเวรห้องธุรการต่อ ซึ่งหน้าที่ก็เหมือนเดิมคือ ถ่ายเอกสาร เดินเอกสารสำคัญ เป็นต้น

ช่วงบ่ายสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนนี้ยังคงน่ารักเหมือนเดิม ความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก นักเรียนกล้าที่จะตอบคำถาม กล้าที่จะถามมากขึ้น สิ่งไหนที่นักเรียนถามแต่ข้อมูลที่เรารู้ยังไม่ชัดเจนพอจะบอกนักเรียนไปว่าชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้พร้อมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธัญญาศิริ หอมนาน...(ปีการศึกษาที่1/2559)ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

งานเยอะเลย

เรียนรู้ประสบการณ์มากๆนะครับ

พิมพ์ผิดครับ

างวัลจากการประกวนในวันภาษาไทย .....

เขียนเมื่อ 

ปิดบันทึกการฝึกสอนภาคเรียนที่ 1/2559 ;)...