พระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร

ประธานสงฆ์วัดพุทธนิมิต โคโลราโด สปริงส์
ศาสนา
Usernametongsamut
สมาชิกเลขที่168986
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 12 ประจำประเทศอเมริกา

อุปสมบท

อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2528 ณ พัทธสีมา

วัดมัชฌิมาวาส จ. อุดรธานี โดยมีพระธรรมปริยัติโมลี เจ้าคณะภาค 8 เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังฆรักษ์เสถียรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูสมุห์ถวิล เป็นพระอนุสาว นาจารย์ ได้ฉายาว่า "ธมฺมาทโร" ภาษาไทย "ธรรมาทร"