อบรมการสอน Phonics ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล(2)

การจัดการอบรมการเรียนการสอนแบบ active learning

ผู้เขียนขอเขียนต่อจากบันทึกที่ 1 ที่นี่นะครับ เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ผู้เขียนมีอบรม Phonics ให้แก่อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีอาจารย์ ประมาณ 40 ท่าน ท่านดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีประจำพื้นที่มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ท่านอาจารย์นิพล เอกอุดมหัวหน้าสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ กล่าวรายงาน ทั้งการกล่าวรายงานและการกล่าวเปิดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ผู้เขียนตอนแรกให้อาจารย์ทั้งหมดทำ Before Action Review แล้วพบว่าอาจารย์สนใจการสอนแบบ Phonics และสนใจว่าจะนำไปใช้สอนในชั้นเรียนได้อย่างไร ตอนแรกเป็นแบบชั้นเรียนให้ดูความหมายของ Phonics และดู video ว่าผู้เขียนใช้สอนหลานแล้วเกิดผลดีอย่างไร และให้อาจารย์ดูการออกเสียงใน www.starfall.com เนื่องจาก internet มีปัญหาเล็กน้อยเลยให้ดูการออกเสียงในนี้ด้วย

หลังจากนั้นก็จัดห้องประชุมเป็นวงกลม ให้อาจารย์ฝึกออกเสียงแต่เป็นกิจกรรมการฝึกสมองโดยให้บอกชื่อประเทศอาเซียนในคนที่นับหมายเลข 3 หมายเลข 6 ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวสุดท้ายของประเทศอาเซียนของคนที่ 3 หมายเลข 9 บอกคำทักทายจากหมายเลข 3 สนุกสนานมาก ตอนอธิบายเป็นภาษาอังกฤษอธิบายง่ายกว่าภาษาไทย มีอาจารย์ช่วยอธิบายด้วย

ผู้เขียนชอบการอธิบายของอาจารย์ ทำให้เพื่อนๆชัดเจนในการทำกิจกรรมมากขึ้น หลังจากนั้นก็ฝึกระบบเสียงโดยการใบ้คำภาษาอังกฤษโดยใช้ ออกเสียงด้วย ตอนใบ้คำสนุกสนาน

ที่สนุกสนานมากกว่าการใบ้คำคือตอนที่อาจารย์ใบ้คำได้ แต่ที่สำคัญใครเผลอบอกคำต้องห้ามต้องออกมาให้เพื่อนช่วยใบ้คำ ลองดูภาพอาจารย์ดีใจนะครับว่า ดีใจขนาดไหน (ดีใจเหมือนได้รางวัลชนะเลิศ 555)

มีกิจกรรมการออกเสียงจากสัญลักษณ์ Phonetic ด้วย ต้องอ่านให้ได้แล้วไปพบกับเพื่อน ผู้เป่ายิงฉุบชนะได้ไปต่อ คนแพ้ไปต่อท้ายแถวตนเอง คนที่ไปถึงฝ่ายตรงกันข้ามก่อนจะชนะ ขำตอนที่อาจารย์แพ้แล้วไปต่อแถวเพื่อนอีกข้างหนึ่ง(แบบว่าไปแบบ งง งง)


กิจกรรมที่ค่อนข้างใช้เวลามากคือการบอกข้อความภาษาอังกฤษต่อกันมา แล้วให้เพื่อนคนสุดท้ายเขียน

ดร.ฉลอง รัตนพงษ์ บอกให้อาจารย์นิพล เอกอุดมเขียนหลังจากที่ต่อกันมาเป็นแถว ในทีมของผศ.โสภณ เปียสนิท บล็อกเกอร์เรา อธิบายและทำท่าทางได้ละเอียดมาก 555

ผศ.โสภณ เปียสนิท บล็อกเกอร์เราบอกผู้เขียนว่ากลัวเพื่อนไม่เข้าใจ 555 ในตอนสุดท้ายช่วยกันสรุปว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไร มีขั้นตอนอย่างไร ประโยคไหนมาก่อนหลัง

หลังจากนั้นแต่ละทีมก็ออกแบบการสอนแบบ Phonics เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน ปรากฏว่าทีมอาจารย์ออกแบบการสอนได้ละเอียดมาก ทีมแรกออกแบบการสอนเรื่องการขับรถ ทีมที่สองเป็นการอ่านอักษร Phonetic จากเรื่องอาเซียน

ตอนสาธิตการสอนผู้เขียนได้ให้หัวข้อคือ Title คือเรื่องอะไร Objective ว่าอย่างไร มี Processes ขั้นตอนอย่างไร นอกจากนี้ยังมีการ Evaluation ประเมินผลอย่างไร มีอุปกรณ์หรือ Material อะไรบ้าง

ทีมแรกนี้มีการให้เรียงประโยคด้วยว่ามีขั้นตอนอย่างไร ลองดูใน video การสอนนะครับ


ทีมที่สองมีอาจารย์ทางด้านการสอนหลายท่านออกแบบการสอนโดยให้อ่าน Phonetic จากเรื่องอาเซียน

ทีมนี้ใช้การสอนได้ชัดเจนดี ให้อาจารย์ลองออกมาอ่านด้วย ในภาพบนอาจารย์แนะนำการออกเสียง


รวมกันถ่ายภาพบางส่วน

เวลาผ่านไปไวมาก อาจารย์ทุกท่านร่วมมือเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณทีมงานทุกๆท่านมากครับ สนใจสาขาบริการธุรกิจไปอ่านต่อที่นี่ครับ http://www.bakkw.rmutr.ac.th/personal.php สาขาอื่นๆที่นี่ http://www.kkw.rmutr.ac.th/ ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามอ่านครับ ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดมากๆ เลยครับ

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมยอดจริง ๆ ครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณอักขณิชมากครับ

เจอนักบิน(ฑบาตรด้วย) 555

เขียนเมื่อ 

ขอบใจธรรมดีมากๆ

เสียดายไม่มีโอกาสทำกิจกรรมให้พวกเรา

ได้แนวคิดละ! จะนำไปปรับใช้ค่ะ

ได้ใจทั้งผู้เรียน ผูสอน และผู้อ่านจริงๆ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคณพี่ดารณีมากครับ

ที่อ่านแล้วได้แนวคิดดีๆในกรสอน

จาก website ข้างบนใช้สอนเด็กเล็กๆดีครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ผู้เรียนตั้งใจมาก

ผู้สอนเลยมีความสุขครับ

ถึงคุณขจิต ดารนีจะนำไปปรับใช้กับเด็ก(เหลือ)น้อยค่ะ กำลังหาวิธีถ่ายทอด KM ภาคพิสดาร! สำหรับผู้บริหารยุค babyboom อยู่ค่ะ (ฮา)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ดารนี

ดีใจที่เกิดประโยชน์

มีอะไรพอช่วยได้ยินดีครับบบบบ