ความเห็น 3054320

อบรมการสอน Phonics ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล(2)

เขียนเมื่อ 

ถึงคุณขจิต ดารนีจะนำไปปรับใช้กับเด็ก(เหลือ)น้อยค่ะ กำลังหาวิธีถ่ายทอด KM ภาคพิสดาร! สำหรับผู้บริหารยุค babyboom อยู่ค่ะ (ฮา)