ความเห็น 3054298

อบรมการสอน Phonics ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล(2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคณพี่ดารณีมากครับ

ที่อ่านแล้วได้แนวคิดดีๆในกรสอน

จาก website ข้างบนใช้สอนเด็กเล็กๆดีครับ