ความเห็น 3054299

อบรมการสอน Phonics ให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล(2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ผู้เรียนตั้งใจมาก

ผู้สอนเลยมีความสุขครับ