ธรรมดี


วิชาเอกการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Username
e55151050
สมาชิกเลขที่
206337
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เป็นคนจังหวัดพะยา ย้ายมาอยู่เชียงใหม่เพื่อเรียนในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เอกการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ตอนนี้เป็นนักศึกษาอยู่ในโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู โดยการผลิตและพัฒนาครู บุคคลากรทางการศึกษา ที่ให้ได้มาซึ่งครูดี ครูเก่งมีคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาต่อวิชาชีพ โดยพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม 4 พิสัย

พิสัย สุปฏิปันโน (ประพฤติดี ปฏิบัติดี)

พิสัยสุสาสโน (สอนดี)

พิสัยวิชาโน (ความรู้ดี)

พิสัยสุปชาโน (พลเมืองดี)

จุดเริ่มต้นของการมาเรียน "ครู" คือการได้ห็นครูในสมัยประถม มัธยม ได้ถ่ายทอดสั่งสอน ให้ความรู้แก่เรามา ทำให้เกิดความตระหนักในการอยากเป็น "ครู" ที่อยากจะถ่ายทอดความรู้ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท