โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสาธารณสุขฯ :รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน (2)


โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสาธารณสุขแนวใหม่หรือเรียกว่า คศน

ตอนนี้ตอนที่สองของกิจกรรมผู้อ่านสนใจอ่านความเป็นมาของโครงการได้ที่นี่โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสาธารณสุข.ฯ :รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกันอ่านตอนที่ 1 ได้ที่นี่ครับ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันที่สอง ที่ผู้เขียนเข้าร่วมโครงการ ตามตารางมีกิจกรรมค่อนข้างแน่นทีเดียว ตอนเช้าผู้เขียนนอนอยู่ในห้อง 522 ร่วมกับท่านนายกประเสริฐ สุขจิต จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลึง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุินทร์ อ่านเรื่องของนายกประเสริฐได้ที่นี่ครับ

เมื่อวันที่ 31 ตค 2558 ตอนเย็น ก่อนที่จะไปฟังเพลงและกินข้าว ผู้เขียนมองไปทางหน้าต่างทางด้านริมแม่น้ำบรรยากาศดีมาก ท้องฟ้าสีสวยเหมือนใครเอาสีมาระบายไว้ มีเงาสะท้อนกับพื้นน้ำ มองเห็นเส้นตัดขอบฟ้า ดูแล้วน่าพักผ่อนมาก

ชอบใจภาพพี่เบ้ ที่มาจากจังหวัดอุทัยธานี ถ่ายรูปนักดนตรี ที่บรรเลงเพลงได้ไพเราะมาก ปกติผู้เขียนไม่ค่อยได้มีโอกาสฟังเพลงบรรเลงแบบนี้มากนัก หาวงดนตรีแบบนี้ยาก ลองไปฟังเพลงในบันทึกนี้นะครับ ตามตารางมีกิจกรรมดังนี้

KSN Talk: แชร์ ชวน เชิญ ... ร่วมกัน สร้างสรรค์ ลงมือทำให้เป็นความจริง

 • การศึกษา ดร.ประวิต เอราวรรณ์
 • ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา

 • การสื่อสารเพื่อสังคม นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
 • ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว Thai PBS

 • สิ่งแวดล้อมและพลังงาน นายสุรชัย ตรงงาม
 • เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

 • ระบบ/นโยบายสุขภาพ นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์
 • หัวหน้าทีมไม้เลื้อย รพ.กุฉินารายณ์

  ผอ.รพ.อุ้มผาง

 • กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์
 • ผู้พิพากษา

 • คุ้มครองผู้บริโภค น.ส.ทัศนีย์ แน่นอุดร
 • หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ

  10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

  10.45 – 11.30 น. การเรียนรู้แบบมิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์

  โดย นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

  11.30 – 12.30 น. AAR – การเข้าร่วมกิจกรรม “รู้จักเขา รู้จักเรา รู้จักกัน”

  โดย นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

  12.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

  แต่ด้วยความโชคดีของพวกเราผู้เข้ารับการคัดเลือกโครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสาธารณสุขแนวใหม่หรือเรียกว่า คศน.ได้มีโอกาส ได้ฟังคุณหมอวิชัย โชควิวัฒน พูดถึงเรื่อง สสส และเรื่องการต่อสู้ของสาธารณสุขกับเรื่องยาสูบ ได้ทราบความเป็นมาในหลายบริบทมาก

  กว่าจะได้มีการยกเลิกการสูบบุหรี่มีหลายขั้นตอนเพราะโดนกดดันจากประเทศมหาอำนาจในเรื่องกฏหมายระหว่างประเทศ คุณกรรณิการ์ ชมภูศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ

  คุณหมอ เฮ้าส์หรือ ทพ. ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล

  พิธีกรนาวาเอกพิเศษวสันต์ ไตรจิตและพิธีกรหญิง


  นิทรรศการ บริเวณงาน มีรายละเอียดเยอะมากผู้เขียนถ่ายมาไม่หมด


  คุณณาตยา แวววีรคุปต์ พิธีกร นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว Thai PBS นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์

  หัวหน้าทีมไม้เลื้อย รพ.กุฉินารายณ์ น้องภาวิณี ไชยภาค นายสุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม มาแนะนำเรื่องการเรียน การทำโครงการของแต่ละท่าน


  นพ.สิริชัย นามทรรศนีย์ หัวหน้าทีมไม้เลื้อย พูดถึงกลุ่ม 6 หนุ่มขับเคลื่อนการทำงานด้านการแพทย์

  นายสุรชัย ตรงงาม เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม พูดถึงเรื่องการต่อสู้ว่าความของกรณีศึกษาของคลิตี้ล่างมีปัญหาแร่ตะกั่วปนเปลื้อน ใช้เวลาต่อสู้นานมากกว่า 10 ปี ยังไม่มีการเยียวยา

  นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว Thai PBS พูดถึงการพัฒนาระบบสื่อ จิตวิญญาณในการทำงานด้านสื่อ


  น้องภาวิณี ไชยภาค พูดถึงประเด็นอาหารที่เป็นความมั่นคง การปลูกผักกินเองในท้องถิ่น


  คุณจันทราภา จินดาทอง จาก โรงพยาบาลอุ้มผาง พูดถึงการช่วยเหลือคนไร้รัฐทางด้านกฎหมาย มีแรงบรรดาลใจมาจากการทำงานกับพี่แดง(เตือนใจ ดีเทศน์)ที่ภาคเหนือ

  น.ส.ทัศนีย์ แน่นอุดร หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ พูดถึงงานคุ้มครอผู้บริโภค ว่าดำเนินการอย่างไร

  ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษา ใช้การนำเสนอที่แปลกดี ใช้ขยำกระดาษวางไว้เป็นจุดๆแล้วอธิบายเรื่อง การเป็นเครือข่ายการแก้ปัญหาทางด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม


  อ.ธวัช มณีผ่อง อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พยายามช่วยสรุปเรื่องของปัญหาและข้อเสนอแนะ

  ประเด็นการศึกษานั้น ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ไม่ได้มาวันนี้ แต่ผู้เขียนได้มีโอกาสพบอาจารย์เมื่อวาน ท่านอาจารย์ติดงานเกี่ยวกับการศึกษา แต่มีโอกาสได้ดู Video ที่ดร.ประวิต เอราวรรณ์ พูดถึงการศึกษาด้วย เนื่องจากตารางมีการปรับเล็กน้อย

  ตอนสุดท้ายท่านอาจารย์ นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ พูดถึงการเรียนในแต่ละ Core Module ซึ่งมีทั้งหมด 6 Core Module และกิจกรรมพิเศษที่เรีกว่า Forum in Action ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง มีเวลากำหนดที่แน่นอน เช่นCore Module 1 วันที่ 9-17 มกราคม 2559 เรื่อง Orienting the map,Orienting the mind โดยจะมีForum in Action วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้น


  ก่อนเลิกกิจกรรมสมาชิกรุ่นพี่ถ่ายภาพรวมกัน รอสมาชิกใหม่ คศน.รุ่น 5 สมัครเข้าร่วมโครงการ ผู้เขียนมองออกไปทางศาลาริมน้ำมองไปตรงข้ามเห็นศาลาริมน้ำที่สวยมาก ตอนเห็นน้ำกระจาย โอโห ปลาสวายตัวใหญ่มาก รอหลังวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ว่าสมาชิกท่านใดจะสมัครและได้รับการคัดเลือกบ้างครับ ขอบคุณน้องดร.Pop ที่เสนอชื่อผู้เขียนครับ ขอบคุณทุกๆท่านมากครับที่เข้ามาอ่าน...


  ข้อมูลโครงการ โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสาธารณสุข เผื่อมีผู้สนใจ  ความเห็น (12)

  ท่านอาจารย์ นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์...สอนดี มากๆ นะคะ ...

  จังหวัดสุินทร์... หนาวหรือยังค่ะ... ขอบคุณ บันทึกดีดีนี้ค่ะ

  ขอบคุณพี่เปิ้น

  เมื่อวานอยู่ที่สามพรานแต่นายกประเสริฐมาจากสุรินทร์

  กำแพงแสนร้อนมากๆ

  พี่เปิ้นสบายดีนะครับ

  อ้อ ... นึกว่าน้องชาย ไปสอนที่ จ.สุรินทร์ นะคะ

  -สวัสดีครับอาจารย์

  -ตามมาอ่านเรื่องเล่าของกิจกรรมดี ๆ ครับ

  -น่าในใจการบรรยายโดย"ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ ผู้พิพากษา ใช้การนำเสนอที่แปลกดี ใช้ขยำกระดาษวางไว้เป็นจุดๆแล้วอธิบายเรื่อง การเป็นเครือข่ายการแก้ปัญหาทางด้าน กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม.."ครับ

  -น่าสน ๆ

  -หนาวนี้เที่ยวไหนครับ?

  -ยืมลูกเขามาอุ้ม.....555

  อยู่ที่กำแพงแสนแล้วครับพี่เปิ้น

  พี่เปิ้นสบายดีนะครับ

  ขอบคุณคุณเพชร

  กำแลังจะไปปลูกผักกับนักเรียนที่กาญจนบุรี

  แล้วจะเอาภาพมาให้ดู

  อ้าวเอาลูกใครมา 555

  ขอบคุณคุณครูอร

  สบายดีนะครับ

  ยินดีและดีใจขอให้พี่ขจิตได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปเรียนรู้คศน.นะครับผม ขอบพระคุณมากครับ

  ขอบคุณน้องดร.Pop มากครับ

  รอฟังผลหลังวันที่ 15 ธันวาคมครับ

  ขอบคุฌมากๆครับ

  พี่ฝากความคิดถึงไปยัง อ.ประวิต เอราวรรณ์ ด้วยนะคะ

  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี