คิดคม คมคิด จากหมอประเวศ วะสี ว.2

Thawat
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (Transformation) ในตน เพราะการที่จะเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเราต้อง

@ เคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียม
@ เคารพความรู้ในตัวคน ไม่ใช่เคารพแต่คนมีปริญญาสูงๆ
@ มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีความเปิดเผย จริงใจต่อกัน ทำให้เกิดความเสมอภาคและสามัคคีธรรม
@ เกิดความเชื่อถือไว้วางใจกัน (Trust) ซึ่งมีค่าอย่างยิ่งซื้อไม่ได้ด้วยเงิน
@ เกิดความสุขอย่างล้นเหลือ จากความเสมอภาค ภราดรภาพ และสามัคคีธรรม "

นพ. ประเวศ วะสี วิธีและกลไกยุทธศาสตร์ประชารัฐ พย. 58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Learn Togetherความเห็น (0)