ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผ้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
Usernamesri_wuthisak
สมาชิกเลขที่44330
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิดวันจันทร์ 5 พฤศจิกายน 2499

เป็นคนเกิดและเติบโตที่จังหวัด นครปฐม แต่มีภูมิลำเนาเดิมจังหวัดชัยนาท เริ่มรับราชการครั้งแรกเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ต่อมาได้โอนเป็นข้าราชการครูโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 34 ชัยนาทตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 และเดินทางไปรับราชการที่จังหวัดราชบุรี นครปฐม ชัยนาท สลับไปสลับมาจนท้ายที่สุดดำรงตำแหน่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลับมาราชบุรีในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ตั้งใจจะพัฒนาสถานศึกษาให้ดีชดเชยคุณข้าวแดงแกงร้อนเมืองราชบุรี และเงินค่าตอบแทนของทางราชการ ต่อมาวันที่ 2 กันยายน 2551 ก็ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ ศูนย์ กศนอำเภอปากท่อ 2 ปี เดินทางไปรับตำแหน่งที่สถานศึกษา แห่งใหม่ ศูนย์ กศน.อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 จนปัจจุบันย้ายมารับตำแหน่ง ศูนยืการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘