​โพวา ???

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเคลื่อนย้ายจิตของผู้ใกล้ตายไปสู่สภาวะจิตเดิมแท้ เป็นการปฏิบัติโยคะและสมาธิภาวนา

วันนี้ในหนังสือที่ชื่อ "ปทานุกรมความตาย" ... เขียนโดย พรทวี ยอดมงคล, เอกภพ สิทธิวรรณธนะ, ฐนิดา อภิชนะกุลชัย ซึ่งได้รวมคำและความหมาย...เพื่อชีวิตที่ดีงามและความตายอย่างสงบ ... โดย แบ่งเป็น 7 ส่วน .... และ ในส่วนที่ 5 พุทธศาสนากับการตาย

ส่วนที่ 5 พุทธศาสนากับการตาย

- เวียนว่ายตายเกิด - สังสารวัฏ

- อาสันญกรรม-จิตสุดท้าย

- สังขาร

- ตายก่อนตาย

- นาทีทอง

- โพวา

- ทองเลน


วันนี้เอาเรื่องนี้มาขยายความ นะคะ โดย ...โพวา ตามแนวทาง ความเชื่อ ดั้งเดิมของ พุทธศาสนา สายวัชรยาน โพวา คือ การเคลื่อนย้ายจิตของผู้ใกล้ตายไปสู่ สภาวะจิตเดิมแท้ เป็นการปฏิบัติโยคะและสมาธิภาวนาที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย และเพื่อเตรียมตัวตาย แต่เรายังสามารถประยุกต์โพวามาใช้ในการเยียวยา และส่งเสริมพลังฝ่ายบวกในใจแก่ผู้ป่วยทั่วไป หรือตัวผู้ปฏิบัติเองได้อีกด้วยค่ะวิธีการทำ โพวา ... เริ่มจากการทำตัวให้สบาย ... นั่งในท่าที่รู้สึกสบาย หรือ นอนก็ได้ จากนั้น ให้สำรวจจิต ปล่อยวาง ผ่อนคลาย น้อมใจนึก อัญเชิญพระพุทธองค์ หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ เคารพ สักการะ ผูกพันแนบแน่น มาปรากฏอยู่เหนือศีรษะ ของผู้ป่วย หรือ ผู้ใกล้ตาย ... จินตนาการว่าพระองค์ทรงแย้มยิ้ม .... ด้วยความกรุณา และแผ่ออกมาเป็นลำแสงไปยังผู้ใกล้ตาย ... เพื่อชำระล้างกายใจและจิตวิญญาณ ... จนกระทั่งผู้ใกล้ตาย กลายเป็นแสง ลอยสู่ท้องฟ้า และรวมกับพระพุทธองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชิญมา....ขอบคุณค่ะ

28 ตุลาคม 2558


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (4)

-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาอ่านเรื่องของ"โพวา"

-โพวา.....ขอบคุณครับ

-พี่หมอสบายดีนะครับ?

เขียนเมื่อ 

ผมว่าน่าจะคล้ายกับการสวดมนต์ หรือการท่องพุทโธไว้ตอนใกล้จะตายนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณกำลังใจจากทุกๆ ท่านะคะ

  • จันทวรรณ
  • เพชรน้ำหนึ่ง
  • ธิรัมภา
  • ยายธี
  • อาจารย์ต้น
  • เขียนเมื่อ 

    คล้ายกับการนั่งสมาธิไหมครับพี่

    สบายดีไหมครับ